ล้างพื้นที่จัดเก็บข้อมูล "อื่นๆ" บน iPhone หรือ iPad

หากคุณมี iOS 13 หรือ iPadOS 13, พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iPhone หรือ iPad เต็มแล้ว และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลส่วนใหญ่ถูกใช้โดยพื้นที่จัดเก็บข้อมูล "อื่นๆ" ให้อัปเดตอุปกรณ์ของคุณเป็น iOS 13.6.1 หรือ iPadOS 13.6.1 หรือใหม่กว่า

อัปเดตอุปกรณ์ของคุณ

ปัญหาใน iOS หรือ iPadOS 13 อาจทำให้ระบบไม่สามารถเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้คุณได้ หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้อัปเดต iPhone หรือ iPad เป็น iOS 13.6.1 หรือ iPadOS 13.6.1

หากคุณมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอในการอัปเดตแบบไร้สาย ให้อัปเดตอุปกรณ์เป็น iOS 14.1 หรือ iPadOS 14.1 หรือใหม่กว่าโดยใช้คอมพิวเตอร์

วันที่เผยแพร่: