บันทึกและแก้ไข PDF ด้วยแอป Apple Books

ดูวิธีบันทึก PDF, แปลงเว็บเพจเป็น PDF และบันทึกอีเมลเป็น PDF ไปยังแอปหนังสือบน iPhone, iPad หรือ Mac

บันทึก PDF ไปยังแอปหนังสือบน iPhone หรือ iPad

 1. แตะที่ PDF นั้นเพื่อเปิด

 2. แตะปุ่มแชร์No alt supplied for Image

 3. ปัดไอคอนแอปไปทางซ้าย แล้วแตะหนังสือ

รูปภาพของ iPhone แสดงวิธีบันทึก PDF ไปยังแอปหนังสือ

หากคุณไม่เห็น "หนังสือ" ให้แตะ ปุ่มเพิ่มเติมแตะปุ่มเพิ่มเติม แตะ "แก้ไข" แล้วเลือก "หนังสือ"

บันทึก PDF ไปยังแอปหนังสือบน Mac

 1. เปิดแอปหนังสือบน Mac

 2. คลิก PDF ภายใต้ "คลัง"

 3. ลากแล้ววาง PDF จากเดสก์ท็อปหรือหน้าต่าง Finder ลงในส่วน PDF ของแอปหนังสือ

PDF จะเปิดและบันทึกโดยอัตโนมัติในแอปหนังสือ คุณสามารถค้นหาได้ในภายหลังในคลังของคุณ หากต้องการเข้าถึงไฟล์บนอุปกรณ์เครื่องอื่นของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณตั้งค่า iCloud Drive แล้ว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าและบันทึกเอกสารไปยังแอปหนังสือบน Mac

แปลงหน้าเว็บเป็น PDF บน iPhone หรือ iPad

 1. เปิดหน้าเว็บใน Safari

 2. แตะปุ่มแชร์No alt supplied for Image

 3. ปัดไอคอนแอปไปทางซ้าย แล้วแตะหนังสือ

หากคุณไม่เห็น "หนังสือ" ให้แตะปุ่มเพิ่มเติมปุ่มเพิ่มเติม จากนั้นแตะ "หนังสือ" ภายใต้ "รายการโปรด" หรือ "คำแนะนำ"

PDF จะเปิดและบันทึกโดยอัตโนมัติในแอปหนังสือ คุณสามารถค้นหาได้ในภายหลังในคลังของคุณ หากต้องการเข้าถึงไฟล์บนอุปกรณ์เครื่องอื่นของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณตั้งค่า iCloud Drive แล้ว

บันทึกอีเมลเป็น PDF บน iPhone หรือ iPad

 1. ในแอปเมล ให้แตะอีเมล

 2. หากต้องการบันทึกอีเมลหรืออีเมลทั้งหมดในหัวข้อการสนทนานั้นเป็น PDF ให้แตะปุ่มการทำงานเพิ่มเติมNo alt supplied for Imageที่ด้านล่างของแถบเครื่องมือ

 3. เลื่อนลงแล้วแตะพิมพ์

 4. แตะตัวอย่างของอีเมลที่ด้านล่างของหน้าจอค้างไว้ ตัวอย่างขนาดใหญ่ขึ้นจะเปิดขึ้นมา

 5. แตะที่ตัวอย่างขนาดใหญ่

 6. แตะปุ่มแชร์No alt supplied for Image จากนั้นเลือกเมล

หากคุณไม่เห็น "หนังสือ" ให้แตะปุ่มเพิ่มเติมปุ่มเพิ่มเติม แตะ "แก้ไข" แล้วแตะ "หนังสือ"

PDF จะเปิดและบันทึกโดยอัตโนมัติในแอปหนังสือ คุณสามารถค้นหาได้ในภายหลังในคลังของคุณ หากต้องการเข้าถึงไฟล์บนอุปกรณ์เครื่องอื่นของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณตั้งค่า iCloud Drive แล้ว

เปลี่ยนชื่อ PDF ในแอปหนังสือ

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ PDF ที่คุณบันทึกไว้ในแอปหนังสือได้อย่างรวดเร็ว

บน iPhone

 1. เปิดแอปหนังสือ แล้วค้นหา PDF ในคลังของคุณ

 2. แตะปุ่มแสดงการดำเนินการไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ ภายใต้ PDF แล้วแตะ "เปลี่ยนชื่อ"

บน iPad หรือ Mac

 1. เปิดแอปหนังสือ แล้วค้นหา PDF ในคลังของคุณ

 2. แตะหรือคลิกปุ่มแสดงการดำเนินการไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ ภายใต้ PDF แล้วเลือก "เปลี่ยนชื่อ"

ใช้การทำเครื่องหมายบน PDF ของคุณ

คุณสามารถใช้การทำเครื่องหมายเพื่อเพิ่มภาพวาด คำอธิบายประกอบ ลายเซ็น และอื่นๆ ลงใน PDF ที่คุณบันทึกไว้ในแอปหนังสือได้

 1. เปิดไฟล์ PDF บน iPhone หรือ iPad

 2. แตะปุ่มทำเครื่องหมายปุ่มทำเครื่องหมาย แล้วเลือกเครื่องมือทำเครื่องหมายที่คุณต้องการใช้

บันทึกและจัดการไฟล์ PDF ด้วยแอปไฟล์

คุณยังสามารถใช้แอปไฟล์เพื่อบันทึก จัดระเบียบ แก้ไข และแชร์ไฟล์บน iPhone และ iPad ของคุณได้

วันที่เผยแพร่: