ใช้โฟกัสในเวลาขับขี่บน iPhone ของคุณเพื่อจดจ่อสมาธิบนท้องถนน

ด้วย iOS 15 และใหม่กว่า คุณสมบัติโฟกัสในเวลาขับขี่จะช่วยให้คุณมีสมาธิจดจ่อขณะขับขี่อยู่บนท้องถนน เมื่อคุณเปิดใช้งาน ข้อความและการแจ้งเตือนอื่นๆ จะถูกปิดเสียงหรือถูกจำกัด

เมื่อคุณตั้งค่าโฟกัสในเวลาขับขี่แล้ว คุณสามารถขอให้ Siri อ่านการตอบกลับให้คุณฟัง อนุญาตสายเรียกเข้าได้เฉพาะเมื่อ iPhone เชื่อมต่อกับ CarPlay, ระบบบลูทูธในรถยนต์ หรืออุปกรณ์เสริมแบบแฮนด์ฟรีเท่านั้น

ตั้งค่าโฟกัสในเวลาขับขี่

 1. ไปที่ การตั้งค่า > โฟกัส แตะปุ่มเพิ่มไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ แล้วแตะ "เวลาขับขี่"

 2. แตะกำหนดโฟกัสเอง

  หน้าจอตั้งค่าโฟกัสในเวลาขับขี่เริ่มต้นในการตั้งค่า > โฟกัส
 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าตัวเลือกของคุณ เช่น การแจ้งเตือนที่อนุญาต

เปิดหรือปิดโฟกัสในเวลาขับขี่

หากคุณได้ตั้งค่าโฟกัสในเวลาขับขี่ไว้แล้ว คุณสามารถเปิดหรือปิดได้อย่างรวดเร็วจากศูนย์ควบคุม:

 1. เปิดศูนย์ควบคุม

 2. แตะโฟกัสค้างไว้ จากนั้นแตะเวลาขับขี่เพื่อเปิดหรือปิด

  มุมมองโหมดโฟกัสในศูนย์ควบคุมที่เปิดโฟกัสในเวลาขับขี่

 เมื่อมีคนส่งข้อความถึงคุณ พวกเขาจะเห็นว่าคุณปิดเสียงการแจ้งเตือนไว้ แต่พวกเขาจะยังสามารถแจ้งให้คุณทราบได้หากมีเรื่องเร่งด่วน เมื่อมีคนส่งข้อความถึงคุณ พวกเขาจะเห็นว่าคุณปิดเสียงการแจ้งเตือนไว้ แต่พวกเขาจะยังสามารถแจ้งให้คุณทราบได้หากมีเรื่องเร่งด่วน

เปิดใช้โฟกัสในเวลาขับขี่โดยอัตโนมัติ

 1. ไปที่การตั้งค่า โฟกัส แล้วแตะเวลาขับขี่

 2. แตะ "ในระหว่างขับรถ" ภายใต้ "เปิดใช้โดยอัตโนมัติ" จากนั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือกเหล่านี้:

  การตั้งค่าการเปิดใช้งานโฟกัสในเวลาขับขี่
  • โดยอัตโนมัติ: เวลาขับขี่จะเปิดใช้งานโดยอิงตามการเคลื่อนไหวที่ตรวจพบ

  • เมื่อเชื่อมต่อกับบลูทูธของรถ: เวลาขับขี่จะเปิดใช้งานเมื่อ iPhone ของคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธของรถ

  • ด้วยตนเอง: สามารถเปิดใช้งานเวลาขับขี่ได้ด้วยตัวเองจากศูนย์ควบคุม

  • เปิดใช้งานด้วย CarPlay: เวลาขับขี่จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อ iPhone ของคุณเชื่อมต่อกับ CarPlay

ปรับแต่งการแจ้งเตือนของคุณ

หากต้องการอนุญาตหรือปิดเสียงการแจ้งเตือนจากบางคน:

 1. ไปที่การตั้งค่า โฟกัส แล้วแตะเวลาขับขี่

 2. ภายใต้การแจ้งเตือนที่อนุญาต ให้แตะบุคคล

 3. แตะอนุญาตให้ส่งการแจ้งเตือนหรือปิดเสียงการแจ้งเตือน

  การตั้งค่าการแจ้งเตือนสําหรับโฟกัสในเวลาขับขี่
 4. แตะเพิ่มบุคคล จากนั้นเลือกรายชื่อที่คุณต้องการอนุญาตให้ส่งการแจ้งเตือนหรือปิดเสียงการแจ้งเตือน

แชร์สถานะโฟกัสของคุณ

เมื่อคุณตั้งค่าโฟกัสในเวลาขับขี่ คุณจะสามารถเปิดสถานะโฟกัสเพื่อให้แอปแสดงว่าคุณปิดเสียงการแจ้งเตือนเมื่อมีคนส่งข้อความถึงคุณ เนื่องจากแอปรู้เพียงแค่ว่ามีการปิดเสียงการแจ้งเตือนของคุณเท่านั้น แต่ไม่รู้ว่าเปิดโฟกัสใดอยู่ จึงไม่มีการแชร์ชื่อ สถานะโฟกัสจะถูกแชร์ในแอปเมื่อคุณเปิดโฟกัสและหลังจากที่คุณให้สิทธิ์แอปแล้ว

หากต้องการเปิดสถานะโฟกัส ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > โฟกัส

 2. แตะสถานะโฟกัส

 3. เปิดเวลาขับขี่

  การตั้งค่าการแชร์สถานะโฟกัสใน การตั้งค่า > โฟกัส > สถานะโฟกัส

* ในการแชร์สถานะโฟกัส ต้องเปิด "แชร์ทุกอุปกรณ์" ในการตั้งค่า โฟกัส

เปิดการตอบกลับอัตโนมัติ

เมื่อใช้การตอบกลับอัตโนมัติ รายการโปรดและผู้คนที่คุณอนุญาตให้ส่งการแจ้งเตือนจะได้รับการตอบกลับโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเวลาขับขี่ไว้ พวกเขาสามารถเลือกที่จะแจ้งให้คุณทราบโดยส่ง "เร่งด่วน" เป็นข้อความเพิ่มเติม

 1. ไปที่การตั้งค่า โฟกัส แล้วแตะเวลาขับขี่

 2. แตะการตอบกลับอัตโนมัติ

 3. เลือกตัวเลือก เช่น ไม่มี ล่าสุด รายการโปรด หรือรายชื่อทั้งหมด

  การตั้งค่าโฟกัสในเวลาขับขี่สำหรับการตอบกลับอัตโนมัติใน การตั้งค่า > โฟกัส > ตอบกลับอัตโนมัติ

จากที่นี่ คุณยังสามารถปรับแต่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติที่คนอื่นๆ จะได้รับเมื่อพวกเขาส่งข้อความถึงคุณในขณะที่คุณเปิดโฟกัสในเวลาขับขี่ไว้

ดูเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติโฟกัสที่ช่วยให้คุณสามารถมีสมาธิจดจ่อเมื่อคุณอยากปลีกตัวจากอุปกรณ์ของคุณ

วันที่เผยแพร่: