การแจ้งเตือนใน Apple Watch

ปรับแต่งว่าคุณจะได้รับการแจ้งเตือนจาก Apple Watch เมื่อใดและอย่างไร เพื่อให้คุณสามารถตอบสนองได้ในทันทีหรือตรวจดูได้เมื่อคุณสะดวก

ตำแหน่งที่การแจ้งเตือนปรากฏ

การแจ้งเตือนจะปรากฏบน Apple Watch หรือ iPhone แต่จะไม่ปรากฏพร้อมกันในทั้งสองอุปกรณ์

iPhone แสดงการแจ้งเตือนไปที่ iPhone แทน Apple Watch

หาก iPhone ของคุณปลดล็อคอยู่ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนบน iPhone แทนที่จะเป็น Apple Watch

Apple Watch แสดงการแจ้งเตือนไปยัง Apple Watch แทน iPhone

หาก iPhone ถูกล็อคอยู่หรืออยู่ในโหมดพักเครื่อง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนบน Apple Watch เว้นแต่ Apple Watch จะถูกล็อค

แอปบางตัว เช่น แอปเสียงรบกวน จะอยู่ใน Apple Watch ของคุณเท่านั้น การแจ้งเตือนสำหรับแอปเหล่านี้จะไม่ปรากฏบน iPhone ของคุณ

ไอคอนการแจ้งเตือนสีแดงNo alt supplied for Image จะปรากฏที่ด้านบนของหน้าปัดนาฬิกาเมื่อคุณมีการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่าน หากคุณต้องการซ่อนไอคอนการแจ้งเตือน ให้เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แตะการแจ้งเตือน จากนั้นปิดจุดแสดงการแจ้งเตือน

เมื่อคุณอ่านหรือปิดทิ้งการแจ้งเตือนบน Apple Watch การแจ้งเตือนเหล่านั้นจะถูกปิดทิ้งจาก iPhone ของคุณเช่นกัน

ดูและโต้ตอบกับการแจ้งเตือน

เมื่อการแจ้งเตือนปรากฏขึ้น คุณสามารถแตะการแจ้งเตือนเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติมได้ คุณสามารถตอบกลับข้อความ โทรกลับ เก็บอีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอปที่ส่งการแจ้งเตือน

Apple Watch ที่แสดงการแจ้งเตือนสายที่ไม่ได้รับ

หาก Apple Watch ของคุณมืดและไม่ทำงาน การแจ้งเตือนแบบเต็มหน้าจอจะปรากฏขึ้น เมื่อคุณใช้ Apple Watch การแจ้งเตือนจะปรากฏในแบนเนอร์ที่ด้านบนของจอแสดงผล

วิธีดูการแจ้งเตือนบน Apple Watch ที่ยังไม่ได้อ่านทั้งหมด

 1. แตะด้านบนสุดของหน้าปัดนาฬิกาค้างไว้เพื่อเปิดศูนย์การแจ้งเตือน คุณสามารถทำขั้นตอนนี้ได้จากทุกหน้าจอ

 2. รอจนศูนย์การแจ้งเตือนแสดงขึ้น แล้วปัดลง

 3. หมุน Digital Crown เพื่อเลื่อน หรือปัดขึ้นและลงบนหน้าปัดนาฬิกา

 4. แตะการแจ้งเตือนเพื่ออ่าน หากต้องการอ่านการแจ้งเตือนแบบจัดกลุ่ม ให้แตะสแต็ค จากนั้นแตะการแจ้งเตือน

 5. หากต้องการลบการแจ้งเตือน ให้ปัดไปทางซ้าย จากนั้นแตะปุ่มลบNo alt supplied for Image

วิธีล้างการแจ้งเตือนบน Apple Watch ที่ยังไม่ได้อ่านทั้งหมด

 1. แตะด้านบนสุดของหน้าปัดนาฬิกาค้างไว้เพื่อเปิดศูนย์การแจ้งเตือน

 2. หมุน Digital Crown หรือปัดลงบนหน้าปัดนาฬิกาจนกว่าคุณจะขึ้นไปถึงด้านบนสุด

 3. แตะล้างทั้งหมด

  Apple Watch แสดงปุ่มล้างการแจ้งเตือนทั้งหมด

วิธีปิดเสียงหรือปิดการแจ้งเตือนของแอปบน Apple Watch

 1. แตะด้านบนสุดของหน้าปัดนาฬิกาค้างไว้

 2. รอจนศูนย์การแจ้งเตือนแสดงขึ้น แล้วปัดลง

 3. ปัดไปทางซ้ายบนการแจ้งเตือนที่คุณต้องการปิดเสียงหรือปิด จากนั้นแตะปุ่มเพิ่มเติมNo alt supplied for Image

 4. เลือกจากตัวเลือกที่มีให้สำหรับแอปนั้น คุณสามารถปิดเสียงการแจ้งเตือนในช่วงที่เหลือของวัน ปิดเสียงเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง หรือปิดโดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอป

  Apple Watch แสดงหน้าจอปิดเสียงการแจ้งเตือน

คุณสามารถเปิดการแจ้งเตือนของแอปได้หากต้องการกลับมาดูอีกครั้ง ดังนี้

 1. เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะแท็บ Apple Watch ของฉัน

 2. แตะการแจ้งเตือน

 3. เลื่อนลงไปที่รายการแอปที่ติดตั้ง แล้วเปิดแอปที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือน

ปรับแต่งการตั้งค่าการแจ้งเตือน Apple Watch

 1. เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะแท็บ Apple Watch ของฉัน

 2. แตะการแจ้งเตือน

 3. แตะแอปเพื่อดูตัวเลือก หากต้องการใช้การตั้งค่าการแจ้งเตือนเดียวกันในแอปที่ปรากฏทั้งบน Apple Watch และ iPhone ให้แตะทำให้เหมือนกับ iPhone ของฉัน แอปบางแอปจะอนุญาตให้คุณปรับแต่งการแจ้งเตือนของคุณได้ แตะกำหนดเอง จากนั้นเลือกตัวเลือก

  • อนุญาตการแจ้งเตือน: การแจ้งเตือนจะปรากฏในศูนย์การแจ้งเตือนและ Apple Watch จะเตือนคุณ

  • ส่งไปยังศูนย์การแจ้งเตือน: การแจ้งเตือนจะส่งไปยังศูนย์การแจ้งเตือนโดยตรงและ Apple Watch จะไม่เตือนคุณ

  • การแจ้งเตือนปิด: แอปจะไม่ส่งการแจ้งเตือน

 4. หากคุณปรับแต่งการแจ้งเตือนของแอป คุณยังสามารถจัดกลุ่มการแจ้งเตือนจากแอปดังกล่าวได้อีกด้วย แตะการจับกลุ่มการแจ้งเตือน จากนั้นเลือกตัวเลือก: ปิด โดยอัตโนมัติ หรือตามแอป

แอปบางตัวจะมีการปรับแต่งเพิ่มเติม ในขณะที่บางแอปให้คุณปิดการแจ้งเตือนของ Apple Watch ได้อย่างสมบูรณ์เท่านั้น เลื่อนลงไปที่ส่วนเชื่อมข้อมูลการแจ้งเตือน iPhone จาก และปิดการตั้งค่าที่อยู่ถัดจากแอป

ดูวิธีเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงสำหรับการแจ้งเตือน

ทำให้การแจ้งเตือนเป็นส่วนตัว

เมื่อการแจ้งเตือนปรากฏขึ้น คุณจะเห็นข้อมูลสรุปและรายละเอียดทั้งหมดในอีกไม่กี่วินาทีต่อมา หากต้องการหยุดข้อมูลสรุปและรายละเอียดทั้งหมดไม่ให้แสดงในการแจ้งเตือน ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะแท็บ Apple Watch ของฉัน

 2. แตะการแจ้งเตือน จากนั้นเปิด "แตะเพื่อแสดงการแจ้งเตือนแบบเต็ม"

 3. เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือน ให้แตะที่การแจ้งเตือนเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไม่ว่า Apple Watch ของคุณจะล็อคหรือปลดล็อค คุณจะเห็นข้อมูลสรุปการแจ้งเตือนหรือ ตัวอย่างสั้นๆ ตามค่าเริ่มต้น การแจ้งเตือนอย่างเร็วจะเป็นหน้าจอเดียวที่แสดงชื่อและไอคอนของแอปที่แจ้งเตือนพร้อมกับชื่อการแจ้งเตือน คุณสามารถเลือกปิดตัวอย่างสั้นๆ เมื่อ Apple Watch ล็อคอยู่ได้ดังนี้

 1. เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะแท็บ Apple Watch ของฉัน

 2. แตะการแจ้งเตือน จากนั้นปิดใช้ "แสดงข้อมูลสรุปขณะล็อกอยู่"

หากคุณไม่เห็นการแจ้งเตือนบน Apple Watch

เมื่ออุปกรณ์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อ การแจ้งเตือนของคุณจะถูกส่งไปที่ iPhone แทนที่จะเป็น Apple Watch หากต้องการตรวจสอบการเชื่อมต่อของคุณในศูนย์ควบคุม ให้กดปุ่มด้านข้าง (สําหรับ watchOS 9 หรือรุ่นก่อนหน้า ให้แตะที่ด้านล่างของหน้าจอค้างไว้ จากนั้นปัดขึ้น) หากอุปกรณ์ของคุณถูกตัดการเชื่อมต่อ คุณอาจเห็นไอคอน iPhone สีแดงNo alt supplied for Image ไอคอน X สีแดงNo alt supplied for Image หรือไอคอน Wi-FiNo alt supplied for Image ลองเชื่อมต่อ iPhone และ Apple Watch ของคุณ

เมื่อ Apple Watch ล็อคอยู่ หรือเมื่อคุณเปิดห้ามรบกวน การแจ้งเตือนจะถูกส่งไปที่ iPhone ดังนี้

 • เมื่อ Apple Watch ของคุณถูกล็อค ไอคอนแม่กุญแจNo alt supplied for Image จะปรากฏบนหน้าปัดนาฬิกา

 • เมื่อเปิดโหมดห้ามรบกวน ไอคอนห้ามรบกวนNo alt supplied for Image จะปรากฏบนหน้าปัดนาฬิกา หากต้องการปิดคุณลักษณะนี้ ให้ปัดขึ้นบนหน้าปัดนาฬิกา จากนั้นแตะไอคอนห้ามรบกวนNo alt supplied for Image

สำหรับแอปของบริษัทอื่น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเฉพาะเมื่อ iPhone ที่จับคู่ไว้แล้วของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายด้วยเท่านั้น

วันที่เผยแพร่: