เชื่อมต่อและใช้ AirPods Max ของคุณ

คุณสามารถฟังเพลง โทรออก ใช้ Siri และอื่นๆ ได้ด้วย AirPods Max ของคุณ

ใช้อุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS ของคุณเพื่อตั้งค่า AirPods Max

หากคุณตั้งค่า AirPods Max เป็นครั้งแรก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่นั้นอัปเดตแล้ว จากนั้นทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ไปที่หน้าจอโฮม

 2. นำ AirPods Max ออกจาก Smart Case และถือไว้ข้างอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่กับ AirPods Max ภายใน 60 วินาทีจนกว่าจะเห็นภาพเคลื่อนไหวการตั้งค่าบนอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่ หากคุณไม่เห็นภาพเคลื่อนไหว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS ของคุณอัปเดตแล้ว หรือจับคู่ AirPods Max ของคุณกับอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS ด้วยตนเอง โดยไปที่การตั้งค่า > บลูทูธ หากคุณไม่เห็นไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีขาวบน AirPods Max ให้กดปุ่มควบคุมเสียงรบกวนค้างไว้จนกว่าไฟจะกะพริบเป็นสีขาว

 3. แตะเชื่อมต่อเพื่อจับคู่ AirPods Max กับอุปกรณ์ของคุณหรือเพื่อตั้งค่าคุณสมบัติต่างๆ เช่น หวัดดี Siri หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่า

  ios16-iphone13-pro-connect-airpods-max
 4. หากคุณต้องการสัมผัสประสบการณ์การใช้งานระบบเสียงแบบอ้างอิงตำแหน่ง ให้แตะลองรับชมและฟังเสียงที่ได้เพื่อเริ่มต้นการตั้งค่า

 5. แตะเสร็จสิ้น หากคุณลงชื่อเข้าใช้ iCloud ไว้แล้ว AirPods Max ของคุณจะได้รับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติกับอุปกรณ์ที่รองรับทุกเครื่องที่ลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID เดียวกัน

ดูวิธีตั้งค่า AirPods Max ด้วย Mac หรืออุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของ Apple เช่น โทรศัพท์ Android

ฟังและควบคุมเสียงด้วย AirPods Max ของคุณ

airpods-max-side-button-digital-crown-tech-spec

เมื่อคุณสวม AirPods Max ไว้บนศีรษะขณะที่เล่นเสียงบนอุปกรณ์ AirPods Max จะเล่นเสียงจากอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ หากคุณถอด AirPods Max ออกจากศีรษะของคุณ เสียงจะหยุดชั่วคราว หากคุณสวมกลับเข้าไปบนศีรษะภายใน 15 วินาที เสียงจะกลับมาเล่นต่อโดยอัตโนมัติ AirPods Max ยังจะหยุดเสียงชั่วคราวหากคุณยกหูฟังข้างหนึ่งออกจากศีรษะอีกด้วย

ฟองน้ำหูฟัง AirPods Max ของคุณจะมีเครื่องหมาย L และ R โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางหูฟังด้านซ้ายไว้ที่หูซ้ายและหูฟังด้านขวาที่หูขวาเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงและประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

จัดเก็บ AirPods Max ของคุณไว้ใน Smart Case เพื่อช่วยรักษาประจุไฟแบตเตอรี่ การเก็บ AirPods Max ไว้หลวมๆ ในกระเป๋าอาจทำให้เกิดความเสียหายได้

หากต้องการเชื่อมต่อกับระบบความบันเทิงบนเครื่องเมื่ออยู่บนเครื่องบิน ให้เสียบสาย Lightning to Audio Cable 3.5 มม. เข้ากับ AirPods Max ของคุณเพื่อใช้ในโหมดใช้สาย

หากต้องการปรับระดับเสียง ให้เพิ่มระดับเสียงโดยใช้ Digital Crown หากระดับเสียงไม่ดังขึ้น ให้ปรับระดับเสียงบนโทรศัพท์ของคุณ1 หากต้องการปรับทิศทางในการหมุน Digital Crown เพื่อเพิ่มและลดระดับเสียง ให้ไปที่การตั้งค่า > บลูทูธ > AirPods Max > Digital Crown

หากคุณตั้งค่าหวัดดี Siri ไว้แล้ว สามารถพูดว่า "หวัดดี Siri" เพื่อถามคำถาม คุณยังสามารถกด Digital Crown ค้างไว้เพื่อใช้ Siri ได้ด้วย

สลับระหว่างโหมดตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟและฟังเสียงภายนอก

AirPods Max จะให้คุณควบคุมได้ว่าต้องการยินเสียงรอบตัวหรือไม่ กดปุ่มควบคุมเสียงเพื่อสลับไปมาระหว่างโหมดตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟและฟังเสียงภายนอก คุณสามารถเลือกได้ว่าการกดจะสลับกันระหว่างโหมดใดบ้างในการตั้งค่า > บลูทูธ > AirPods Max > ปุ่มสลับระหว่าง

ควบคุมเสียง

หากต้องการควบคุมเสียง ให้ใช้ Digital Crown ดังต่อไปนี้

 • หากต้องการเล่นและหยุดพักเสียง หรือปิดเสียงตัวเองระหว่างที่โทร ให้กด Digital Crown หนึ่งครั้ง หากต้องการเล่นต่อหรือเปิดเสียงตัวเอง ให้กดอีกครั้ง

 • หากต้องการข้ามไปข้างหน้า ให้กด Digital Crown สองครั้ง

 • หากต้องการข้ามย้อนกลับ ให้กด Digital Crown สามครั้ง

ใช้โทรศัพท์และรับข้อความ

หากต้องการควบคุมการโทร ให้ใช้ Digital Crown ดังต่อไปนี้

 • กดหนึ่งครั้งเพื่อรับหรือวางสาย

 • กดสองครั้งเพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้า

 • กดหนึ่งครั้งเพื่อรับสายเรียกเข้าสายที่สองแล้วพักสายโทรสายแรก

 • เมื่อมีการใช้งานสองสาย ให้กดสองครั้งเพื่อวางสายปัจจุบันและเปลี่ยนไปรับสายอื่น

 • กดค้างเพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้าสายที่สอง

 • กดสองครั้งเพื่อหยุดฟังเสียงผ่านหูฟัง แล้วส่งสายเรียกไปที่โทรศัพท์ของคุณ

เมื่อมีสายโทรเข้ามาขณะที่คุณกำลังสวม AirPods Max, Siri สามารถแจ้งสายโทรเข้าได้ Siri ยังจะสามารถอ่านข้อความเข้าของคุณผ่าน AirPods Max ได้ด้วย

สลับอุปกรณ์

วิธีสลับจากการฟังอุปกรณ์หนึ่งด้วย AirPods Max ไปยังการฟังอุปกรณ์อื่นมีดังนี้

สลับโดยอัตโนมัติ

คุณต้องใช้ iOS 14.3 หรือใหม่กว่า, iPadOS 14.3 หรือใหม่กว่า หรือ macOS Big Sur 11.1 หรือใหม่กว่า เพื่อให้ AirPods Max ของคุณสามารถสลับระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ2 อุปกรณ์ของคุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดียวกันโดยใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย ตัวอย่างเช่น คุณรับสายบน iPhone ขณะที่คุณฟังเพลงอยู่บน iPad AirPods Max ของคุณจะสลับจากเพลงบน iPad ไปยังสายโทรบน iPhone โดยอัตโนมัติ

ในบางสถานการณ์ที่ใช้ macOS Big Sur คุณจะเห็นการแจ้งเตือนเกี่ยวกับ AirPods Max ของคุณบนหน้าจอของ Mac เมื่อคุณวางตัวชี้ค้างไว้เหนือการแจ้งเตือน ปุ่มเชื่อมต่อจะปรากฏขึ้น คลิกเชื่อมต่อเพื่อยืนยันว่าคุณต้องการให้ AirPods Max ของคุณสลับไปหรือยังอยู่ที่ Mac ของคุณ

หากคุณต้องการปิดการสลับอัตโนมัติสำหรับ iPhone หรือ iPad ให้ไปที่การตั้งค่า > บลูทูธ บนอุปกรณ์เครื่องนั้นโดยสวม AirPods Max ไว้บนหูของคุณ แตะปุ่มข้อมูลปุ่มข้อมูล ที่อยู่ถัดจาก AirPods Max ในรายการอุปกรณ์ แตะเชื่อมต่อกับ iPhone [หรือ iPad] เครื่องนี้ จากนั้นแตะเมื่อเชื่อมต่อครั้งล่าสุดกับ iPhone [หรือ iPad] เครื่องนี้ หากต้องการเปิดคุณสมบัตินี้อีกครั้ง ให้แตะอัตโนมัติ

หากคุณต้องการปิดการสลับอัตโนมัติสำหรับ Mac ให้เปิดการตั้งค่าบลูทูธบน Mac ของคุณขณะที่สวม AirPods Max ไว้บนหู แตะปุ่มตัวเลือกที่อยู่ถัดจาก AirPods Max ของคุณในรายการอุปกรณ์ คลิกเชื่อมต่อกับ Mac เครื่องนี้ แล้วเลือกเมื่อเชื่อมต่อกับ Mac เครื่องนี้ครั้งล่าสุด หากต้องการเปิดคุณสมบัตินี้อีกครั้ง ให้เลือกอัตโนมัติ

สลับด้วยตนเอง

หากจำเป็น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเลือกอุปกรณ์อื่นเพื่อเล่นเสียงหรือสลับเสียงไปยังหูฟังหรือลำโพงอื่น

บนอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS

 1. เปิดศูนย์ควบคุมบน iPhone หรือ iPod touch หรือ iPad

 2. แตะบัตรเสียงที่มุมขวาบนของศูนย์ควบคุมค้างไว้เพื่อควบคุมเสียง

 3. แตะ ไอคอน AirPlayแตะ จากนั้นเลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการจากรายการ3

ios-16-iphone-13-pro-control-center-audio-card-music-playing-airpods-max

บน Mac

คลิกการควบคุมระดับเสียงการควบคุมระดับเสียง ในแถบเมนูแล้วเลือก AirPods Max ของคุณหรือลำโพงอื่นๆ ใต้อุปกรณ์ส่งสัญญาณออก3

ชาร์จ AirPods Max ของคุณ

หากต้องการชาร์จ AirPods Max ของคุณให้เสียบสาย Lightning ที่มาพร้อมกับ AirPods Max เข้ากับหูฟังด้านล่างขวา คุณสามารถใช้สาย USB-C to Lightning หรือสาย USB to Lightning ได้ จากนั้นเสียบปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับที่ชาร์จหรือพอร์ต USB

เมื่อคุณไม่ได้ใช้ AirPods Max ให้เก็บไว้ใน Smart Case เพื่อรักษาประจุไฟแบตเตอรี่

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชาร์จ

สิ่งที่ต้องมี

คุณต้องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งเครื่อง

 1. หากคุณไม่เห็นแถบควบคุมความดังในแถบเมนู ให้ดูวิธีเพิ่มแถบควบคุมความดัง

 2. เสียงไม่ควรสลับจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องโดยอัตโนมัติหากคุณอยู่ในระหว่างการสนทนา เช่น การโทรศัพท์, การโทร FaceTime หรือการประชุมผ่านวิดีโอ

 3. AirPods Max จะปรากฏเมื่ออยู่ใกล้อุปกรณ์และพร้อมใช้งานเท่านั้น

วันที่เผยแพร่: