ย้ายคลังรูปภาพของคุณเพื่อประหยัดพื้นที่บน Mac

หากต้องการประหยัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใน Mac คุณสามารถย้ายคลังรูปภาพไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่นได้

เตรียมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลให้พร้อม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกเช่นไดรฟ์ USB หรือไดรฟ์ Thunderbolt ได้รับการฟอร์แมตสำหรับ Mac เป็นรูปแบบ APFS หรือรูปแบบ Mac OS แบบขยาย (บันทึก)

คุณไม่สามารถจัดเก็บคลังของคุณบนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ใช้สำหรับข้อมูลสำรอง Time Machine ได้ และเพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหาย อย่าจัดเก็บคลังของคุณบนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบถอดได้ เช่น การ์ด SD หรือแฟลชไดรฟ์ USB หรือบนอุปกรณ์ที่แชร์ผ่านเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต รวมถึงบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์

ย้ายคลังรูปภาพไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

 1. ออกจากแอปรูปภาพ

 2. ใน Finder ให้เปิดโฟลเดอร์ที่มีคลังรูปภาพ ตามค่าเริ่มต้น คลังรูปภาพจะได้รับการจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์รูปภาพซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์เริ่มต้นของคุณ คุณสามารถเปิดโฟลเดอร์เริ่มต้นได้โดยการเลือกไป > โฮมจากแถบเมนู Finder

 3. ลากคลังรูปภาพไปยังตำแหน่งบนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกของคุณ ดูสิ่งที่ต้องทำหากคุณได้รับข้อผิดพลาด

 4. หลังจากย้ายเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกสองครั้งที่คลังรูปภาพในตำแหน่งใหม่เพื่อเปิด

 5. หากคุณใช้รูปภาพ iCloud หรือเข้าถึงคลังผ่านตัวเลือกรูปภาพในแอปอื่นๆ กำหนดให้คลังนี้เป็นคลังรูปภาพระบบ

หากคุณต้องการลบคลังรูปภาพเดิมเพื่อประหยัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Mac คุณสามารถลากคลังจากที่เดิม (โฟลเดอร์รูปภาพที่อยู่ในโฟลเดอร์เริ่มต้น) ไปที่ถังขยะได้ จากนั้นล้างถังขยะ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของคุณเปิดอยู่และพร้อมใช้งานก่อนที่จะเปิดแอปรูปภาพเสมอ หากรูปภาพไม่พบอุปกรณ์ อุปกรณ์จะหยุดใช้คลังรูปภาพที่เก็บไว้ที่นั่น และจะสร้างคลังว่างใหม่ที่ตำแหน่งเริ่มต้น (~/Pictures)

หากคุณต้องการเปิดคลังรูปภาพอื่น

 1. ออกจากแอปรูปภาพ

 2. กดปุ่ม Option ค้างไว้ขณะที่คุณเปิดแอปรูปภาพ

 3. เลือกคลังที่คุณต้องการเปิด แล้วคลิกเลือกคลัง แอปรูปภาพจะใช้คลังนี้จนกว่าคุณจะเปิดคลังอื่น

หน้าต่างเลือกคลังของแอปรูปภาพ macOS

หากคุณได้รับข้อผิดพลาดเมื่อย้ายคลังรูปภาพ

 1. เลือกอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกใน Finder แล้วเลือกไฟล์ > ขอรายละเอียด

 2. หากไม่ปรากฏข้อมูลภายใต้การแชร์และสิทธิ์อนุญาต ให้คลิกปุ่มสามเหลี่ยมNo alt supplied for Image เพื่อดูเพิ่มเติม

  หน้าต่างข้อมูลไดรฟ์ภายนอกที่มีการเลือก "ไม่สนใจเจ้าของบนดิสก์โวลุ่มนี้"
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกช่องทำเครื่องหมาย "ไม่สนใจเจ้าของบนดิสก์โวลุ่มนี้" แล้ว หากต้องการเปลี่ยน คุณอาจต้องคลิกปุ่มล็อคNo alt supplied for Image เพื่อปลดล็อคการตั้งค่า หากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลไม่ได้ฟอร์แมตอย่างถูกต้องสำหรับ Mac หรือถูกใช้กับข้อมูลสํารอง Time Machine แต่ยังไม่ได้ลบข้อมูล ช่องทำเครื่องหมายนี้จะไม่แสดงขึ้นหรือไม่สามารถเลือกได้หลังจากปลดล็อค ในกรณีนั้น ให้ลบข้อมูลในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลก่อน

หากคุณมีปัญหาด้านสิทธิ์อื่นๆ กับคลังของคุณ คุณอาจแก้ไขปัญหาด้วยเครื่องมือซ่อมแซมคลังรูปภาพได้

วันที่เผยแพร่: