เกี่ยวกับตัวแสดงสถานะสีส้มหรือสีเขียวในแถบสถานะ iPhone

สำหรับ iOS 14 หรือใหม่กว่า จุดสีส้ม สี่เหลี่ยมสีส้ม หรือจุดสีเขียวเป็นการบ่งบอกว่ามีแอปกำลังใช้ไมโครโฟนหรือกล้องอยู่

ios-17-iphone-15-pro-status-bar-mic-in-use.png

ตัวแสดงสถานะสีส้ม หมายความว่าแอปกำลังใช้ไมโครโฟนบน iPhone ตัวแสดงสถานะนี้จะปรากฏเป็นสี่เหลี่ยมสีส้ม หาก "แยกความแตกต่างโดยไม่ใช้สี" เปิดอยู่ในการตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > จอภาพและขนาดข้อความ

ios-17-iphone-15-pro-status-bar-camera-in-use.png

ตัวแสดงสถานะสีเขียว หมายความว่าแอปกำลังใช้เฉพาะกล้องหรือใช้ทั้งกล้องและไมโครโฟนบน iPhone

ดูเกี่ยวกับไอคอนสถานะและสัญลักษณ์บน iPhone

วันที่เผยแพร่: