ดาวน์เกรดหรือยกเลิกแผน iCloud+ ของคุณ

หากคุณมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud มากเกินกว่าที่ต้องการ คุณสามารถดาวน์เกรดหรือยกเลิกแผน iCloud+ ของคุณได้

ก่อนที่คุณจะดาวน์เกรดหรือยกเลิกแผน iCloud+ ของคุณ ก่อนอื่นให้ดาวน์โหลดหรือลบคอนเทนต์ที่เกินปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใหม่ของคุณ โปรดดูวิธีคัดลอกสิ่งที่คุณจัดเก็บไว้ใน iCloud เพื่อไม่ให้ข้อมูลของคุณสูญหาย

วิธีดาวน์เกรดหรือยกเลิกแผน iCloud+ บน iPhone, iPad หรือ Apple Vision Pro

 1. เปิดแอปการตั้งค่า

 2. แตะชื่อของคุณ

 3. แตะ iCloud

 4. แตะ "จัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบัญชี" หรือ "จัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล"

  จัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบัญชอยู่บริเวณด้านบนของการตั้งค่า iCloud
 5. แตะ "เปลี่ยนแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูล"

  เปลี่ยนความจุพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจะอยู่ใต้ปุ่มแชร์กับครอบครัว
 6. แตะตัวเลือกการดาวน์เกรด และป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ

  ตัวเลือกการดาวน์เกรดอยู่ด้านล่างรายการตัวเลือกพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มี
 7. เลือกแผนอื่น:

  ตัวเลือก Choose Downgrade (เลือกการดาวน์เกรด) จะอยู่ภายใต้แผน iCloud+ ปัจจุบัน
  • หากต้องการดาวน์เกรดแผนของคุณ ให้เลือกขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใหม่

  • หากต้องการยกเลิก iCloud+ ให้เลือกแผนฟรี 5GB

 8. แตะเสร็จสิ้น หากคุณไม่สามารถแตะเสร็จสิ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าสู่ระบบด้วย Apple ID เดียวกันกับที่คุณใช้สำหรับแผน iCloud+ ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนอุปกรณ์เครื่องอื่น หากยังคงต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

หากคุณดาวน์เกรดหรือยกเลิกแผน iCloud+ ของคุณ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจะมีผลเมื่อสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินของการสมัครสมาชิกปัจจุบัน1

วิธีดาวน์เกรดหรือยกเลิกแผน iCloud+ บน Mac

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ ใน macOS Monterey หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ

 2. คลิก Apple ID

 3. คลิก iCloud

 4. คลิกจัดการ

  ปุ่มจัดการอยู่ด้านล่างกราฟที่แสดงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ที่คุณใช้ไป
 5. คลิกเปลี่ยนแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

  ปุ่มเปลี่ยนแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจะอยู่ใต้แผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มี
 6. คลิกตัวเลือกการดาวน์เกรด

  ปุ่มตัวเลือกการดาวน์เกรดจะอยู่ที่ด้านล่างของหน้าต่างทางด้านซ้าย
 7. หากได้รับแจ้งจากระบบ ให้ป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ จากนั้นคลิกจัดการ

 8. เลือกแผนอื่น:

  ตัวเลือกแผนอยู่ในส่วน Choose Downgrade (เลือกการดาวน์เกรด)
  • หากต้องการดาวน์เกรดแผนของคุณ ให้เลือกขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใหม่

  • หากต้องการยกเลิก iCloud+ ให้เลือกแผนฟรี 5GB

 9. คลิกเสร็จสิ้น หากคุณไม่สามารถคลิกเสร็จสิ้น ให้ตรวจสอบว่าคุณเข้าสู่ระบบด้วย Apple ID เดียวกันกับที่คุณใช้สำหรับแผน iCloud+ ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนอุปกรณ์เครื่องอื่น หากยังคงต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

หากคุณดาวน์เกรดหรือยกเลิกแผน iCloud+ ของคุณ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจะมีผลเมื่อสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินของการสมัครสมาชิกปัจจุบัน1

วิธีดาวน์เกรดหรือยกเลิกแผน iCloud+ บน PC ที่ใช้ Windows

 1. เปิด iCloud สำหรับ Windows

  ปุ่มจัดการอยู่ด้านบนกราฟที่แสดงปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ที่คุณใช้ไป
 2. คลิกจัดการ

 3. คลิกเปลี่ยนแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

  ปุ่มเปลี่ยนแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอยู่ที่มุมขวาบนของหน้าต่าง
 4. คลิกตัวเลือกการดาวน์เกรด

  ปุ่มตัวเลือกการดาวน์เกรดจะอยู่ที่มุมล่างซ้ายของหน้าต่าง
 5. ป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ จากนั้นคลิกจัดการ

 6. เลือกแผนอื่น:

  ตัวเลือกแผนอยู่ในส่วน Choose Downgrade (เลือกการดาวน์เกรด)
  • หากต้องการดาวน์เกรดแผนของคุณ ให้เลือกขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใหม่

  • หากต้องการยกเลิก iCloud+ ให้เลือกแผนฟรี 5GB

 7. คลิกเสร็จสิ้น หากคุณไม่สามารถคลิกเสร็จสิ้น ให้ตรวจสอบว่าคุณเข้าสู่ระบบด้วย Apple ID เดียวกันกับที่คุณใช้สำหรับแผน iCloud+ ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนอุปกรณ์เครื่องอื่น หากยังคงต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

หากคุณดาวน์เกรดหรือยกเลิกแผน iCloud+ ของคุณ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจะมีผลเมื่อสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินของการสมัครสมาชิกปัจจุบัน1

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณดาวน์เกรดหรือยกเลิก iCloud+

 • หากพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ของคุณมีข้อมูลเกินความจุของแผนบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใหม่ iCloud จะไม่ซิงค์หรืออัปเดตข้อมูล iCloud จะอัปเดตอีกครั้งเมื่อคุณเพิ่มความจุของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลหรือลบข้อมูลเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่าง

 • หากคุณดาวน์เกรดเป็นแผน iCloud ฟรี คุณจะไม่สามารถเข้าใช้คุณสมบัติ iCloud+ ได้อีก เช่น ซ่อนอีเมลของฉัน, Private Relay และการรองรับ HomeKit Secure Video2

 • หากคุณชำระเงินสำหรับทั้ง Apple One และ iCloud+ คุณจะสามารถดาวน์เกรดหรือยกเลิกแผน iCloud+ และใช้แผน iCloud+ ที่มีอยู่ใน Apple One ได้ หลังจากเลือก "เปลี่ยนความจุพื้นที่จัดเก็บข้อมูล" แล้วอาจมีขั้นตอนเพิ่มเติมก่อนที่คุณจะสามารถดาวน์เกรดหรือยกเลิกพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

 1. เราสามารถคืนเงินบางส่วนได้ตามที่กฎหมายกำหนด หากคุณเพิ่งเปลี่ยนแผน iCloud+ ของคุณเมื่อเร็วๆ นี้ โปรดติดต่อ Apple ภายใน 14 วันเพื่อขอเงินคืน ดูวิธีขอรับเงินคืน

 2. คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือภูมิภาค

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: