ช่วยบุตรหลานของคุณตั้งค่า iPhone, iPad หรือ iPod touch

ตั้งค่าอุปกรณ์ให้บุตรหลานของคุณ เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้การแชร์กันในครอบครัว รักษาความปลอดภัยให้อุปกรณ์ และอื่นๆ ได้ หากคุณตั้งค่าอุปกรณ์ของบุตรหลานแล้ว คุณจะยังคงสามารถปรับการตั้งค่าและตั้งค่าคุณสมบัติต่างๆ ได้

หากอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์เครื่องใหม่ของบุตรหลานอัปเดตเป็น iOS 16 หรือ iPadOS 16 หรือใหม่กว่าแล้ว คุณสามารถใช้เริ่มใช้อย่างรวดเร็วเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ของบุตรหลาน โดยใช้การควบคุมโดยผู้ปกครองที่คุณต้องการ

ตั้งค่า Face ID, Touch ID หรือรหัส

ตั้งค่ารหัสที่บุตรหลานของคุณสามารถใช้เพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ได้ อย่าใช้รหัสเดียวกันบนอุปกรณ์ของบุตรหลานและอุปกรณ์ของคุณเอง เตือนบุตรหลานของคุณว่าอย่าแชร์รหัสนี้

คุณยังสามารถตั้งค่า Face ID หรือ Touch ID เพื่อให้คุณสามารถปลดล็อคอุปกรณ์ด้วยการเหลือบมองหรือการแตะได้อีกด้วย คุณสามารถลงทะเบียนใบหน้าเพิ่มเติมสำหรับ Face ID และลายนิ้วมือได้สูงสุดห้ารายการ คุณจึงเพิ่มข้อมูลทั้งของบุตรหลานและของตัวคุณลงไปได้

ตั้งรหัส

ตั้งค่า Face ID

ตั้งค่า Touch ID

ตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

การแชร์กันในครอบครัวช่วยให้คุณและสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวสูงสุดห้าคนแชร์การสมัครรับบริการต่างๆ ของ Apple อาทิ iCloud+ และ Apple Music ได้ คุณยังสามารถแชร์การซื้อจาก App Store, iTunes Store และอื่นๆ ได้ด้วย รวมถึงช่วยระบุตำแหน่งอุปกรณ์ของสมาชิกคนอื่นที่ทำหายได้ด้วย

หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว คุณสามารถทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อสร้าง Apple ID ให้กับบุตรหลาน เปิดค้นหาของฉัน และตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง เช่น เวลาหน้าจอ และขออนุญาตซื้อ

หากคุณตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัวแล้ว ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนถัดไป

ตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

ขอให้บุตรหลานของคุณป้อน Apple ID และรหัสผ่าน Apple ID

Apple ID คือบัญชีที่คุณใช้กับแอปข้อความ, App Store และบริการอื่นๆ ของ Apple ทุกคนควรมี Apple ID เป็นของตัวเอง ดังนั้นอย่าแชร์ Apple ID กับบุตรหลานของคุณ หากบุตรหลานของคุณใช้ Apple ID ของคุณ บุตรหลานจะสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ส่วนตัวทั้งหมดของคุณ ซึ่งรวมถึงข้อความและรูปภาพได้

หากบุตรหลานของคุณไม่มี Apple ID คุณสามารถสร้าง Apple ID ให้บุตรหลานได้เมื่อคุณตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

หากบุตรหลานของคุณมี Apple ID อยู่แล้ว พวกเขาควรใช้ Apple ID ของตัวเองต่อไป ขอให้บุตรหลานของคุณลงชื่อเข้าใช้ appleid.apple.comแล้วตรวจสอบว่าวันเกิดของบุตรหลานถูกต้อง

ตั้งค่า Apple ID ให้บุตรหลาน

เปิดค้นหาของฉัน

หลังจากที่คุณเปิดค้นหาของฉัน คนที่อยู่ในกลุ่มครอบครัวของคุณจะสามารถแชร์ตำแหน่งที่ตั้งและให้ความช่วยเหลือเมื่ออุปกรณ์ของสมาชิกในครอบครัวสูญหายได้

ตั้งค่าค้นหาของฉัน

ตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง

หากคุณต้องการบล็อคหรือจำกัดแอปและคุณสมบัติเฉพาะบนอุปกรณ์ของบุตรหลาน ให้ตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง คุณสามารถจำกัดเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ป้องกันการซื้อและการดาวน์โหลด ตั้งขีดจำกัดของเกม และอื่นๆ ได้

ตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง

เปิดคุณสมบัติขออนุญาตซื้อ

หากคุณต้องการให้เด็กขออนุญาตก่อนที่จะซื้อสินค้า ดาวน์โหลดแอปฟรี หรือสมัครสมาชิก ให้ตั้งค่าขออนุญาตซื้อ ขออนุญาตซื้อจะเปิดโดยอัตโนมัติสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี*

ตั้งค่าขออนุญาตซื้อ

*อายุจะแตกต่างกันตามประเทศและภูมิภาค

วันที่เผยแพร่: