แปลงไฟล์ Pages, Numbers หรือ Keynote เป็นไฟล์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint, PDF และอื่นๆ

คุณยังสามารถแปลงไฟล์ Word, Excel หรือ PowerPoint เป็นไฟล์ Pages, Numbers หรือ Keynote ได้ด้วย

แปลงไฟล์ Pages, Numbers และ Keynote

หากต้องการเปิดไฟล์ Pages, Numbers หรือ Keynote ใน Word, Excel หรือ PowerPoint ให้แปลงไฟล์ในแอป iWork ที่เหมาะสมก่อน คุณสามารถแปลงไฟล์บน iPhone, iPad, Mac หรือออนไลน์ได้ที่ iCloud.com เมื่อคุณแปลงไฟล์ จะถือว่าคุณสร้างสําเนาในรูปแบบใหม่ ไฟล์ต้นฉบับยังมีสภาพสมบูรณ์

แปลงไฟล์ Pages, Numbers หรือ Keynote บน iPhone, iPad หรือ Mac

 1. เมื่อเปิดไฟล์ ให้แตะหรือคลิกปุ่มแชร์ปุ่มแชร์ในแถบเครื่องมือ จากนั้นแตะหรือคลิกส่งออกและส่ง

 2. เลือกรูปแบบสำหรับเอกสารของคุณ

  • หากต้องการแปลงเอกสาร Pages เป็น Word ให้เลือก Word

  • หากต้องการแปลงสเปรดชีต Numbers เป็น Excel ให้เลือก Excel

  • หากต้องการแปลงงานนําเสนอ Keynote เป็น PowerPoint ให้เลือก PowerPoint

  • คุณยังสามารถแปลงไฟล์ PDF และไฟล์อื่นๆ ได้หลากหลายรูปแบบ โดยขึ้นอยู่กับแอป iWork ที่คุณใช้

 3. หากต้องการบันทึกไฟล์ที่แปลงแล้วบนอุปกรณ์ของคุณหรือบันทึกไปยัง iCloud Drive ให้ทำดังนี้

  • บน iPhone หรือ iPad ให้แตะบันทึกไปยังแอปไฟล์ จากนั้นเลือกตําแหน่ง

  • บน Mac ให้คลิกบันทึก จากนั้นเลือกตําแหน่ง

 4. หากต้องการแชร์ไฟล์ที่แปลงแล้ว ให้ทำดังนี้

  • บน iPhone หรือ iPad ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการส่งไฟล์ของคุณ เช่น ด้วยเมลหรือข้อความ จากนั้นส่งไฟล์

  • บน Mac ให้คลิกส่งสําเนา เลือกวิธีที่คุณต้องการส่งไฟล์ของคุณ จากนั้นส่งไฟล์

แปลงไฟล์ Pages, Numbers หรือ Keynote ออนไลน์ได้ที่ iCloud.com

Pages, Numbers และ Keynote สำหรับ iCloud ช่วยให้คุณสามารถเปิด แก้ไข และแชร์ไฟล์จากเบราว์เซอร์ที่รองรับบน Mac หรือ PC ได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com หากคุณไม่มีอุปกรณ์ Apple โปรดเรียนรู้วิธีสร้าง Apple ID

 2. ดับเบิ้ลคลิกที่ Pages, Numbers หรือ Keynote

 3. ในตัวจัดการเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอ ให้คลิกปุ่มเพิ่มเติมปุ่มเพิ่มเติมบนไฟล์ที่คุณต้องการแปลง จากนั้นเลือกดาวน์โหลดสำเนา หากคุณมีไฟล์ที่เปิดอยู่ ให้คลิกปุ่มเพิ่มเติมปุ่มเพิ่มเติมในแถบเครื่องมือ แล้วเลือกดาวน์โหลดสำเนา

 4. เลือกรูปแบบสำหรับเอกสาร ไฟล์ที่แปลงแล้วจะดาวน์โหลดไปยังตำแหน่งดาวน์โหลดเริ่มต้นของเบราว์เซอร์ของคุณ

แปลงไฟล์ Word, Excel หรือ PowerPoint เป็นไฟล์ Pages, Numbers หรือ Keynote

คุณสามารถแปลงไฟล์บน iPhone, iPad, Mac หรือออนไลน์ได้ที่ iCloud.com ไฟล์ต้นฉบับจะยังคงสภาพเดิมหลังจากที่คุณแปลง

แปลงไฟล์ Word, Excel หรือ PowerPoint เป็นไฟล์ Pages, Numbers หรือ Keynote บน iPhone หรือ iPad

 1. เปิดแอป iWork ที่คุณต้องการแปลงไฟล์ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการแปลงเอกสาร Word เป็นเอกสาร Pages ให้เปิดแอป Pages

 2. ค้นหาไฟล์ที่คุณต้องการแปลงในตัวจัดการเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนําเสนอ จากนั้นแตะไฟล์ หากคุณไม่เห็นตัวจัดการเอกสาร ให้แตะปุ่มย้อนกลับ แล้วแตะไฟล์ที่คุณต้องการเปิด

หากไฟล์มีสีจาง แสดงว่าไฟล์เป็นรูปแบบที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ และคุณไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ คุณสามารถลองเปิดไฟล์ในแอป iWork อื่นได้

แปลงไฟล์ Word, Excel หรือ PowerPoint เป็นไฟล์ Pages, Numbers หรือ Keynote บน Mac

คุณสามารถแปลงไฟล์ Word, Excel หรือ PowerPoint เป็นไฟล์ Pages, Numbers หรือ Keynote จาก Finder หรือจากแอปที่เหมาะสมได้ ดังนี้

 • จาก Finder ให้กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ไฟล์ เลือกเปิดด้วย จากนั้นเลือก Pages, Numbers หรือ Keynote

 • จากแอป Pages, Numbers หรือ Keynote ให้เลือกไฟล์ > เปิด เลือกไฟล์ จากนั้นคลิกเปิด หากไฟล์มีสีจาง แสดงว่าไฟล์เป็นรูปแบบที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

เมื่อไฟล์เปิดขึ้น คุณอาจได้รับข้อความว่าแบบอักษรหายไปหรือไฟล์จะดูมีลักษณะอื่นๆ ที่แตกต่างออกไป คุณอาจเห็นคำเตือนเมื่อคุณเปิดเอกสารที่สร้างไว้ในแอปเวอร์ชั่นเก่า

แปลงไฟล์ Word, Excel หรือ PowerPoint ใน Pages, Numbers หรือ Keynote สําหรับ iCloud

 1. ลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com หากคุณไม่มีอุปกรณ์ Apple โปรดเรียนรู้วิธีสร้าง Apple ID

 2. เลือกแอป iWork ที่คุณต้องการเปิด

 3. ลากไฟล์ที่คุณต้องการเปิดไปยังตัวจัดการเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอในเบราว์เซอร์ของคุณ หรือคลิกปุ่มอัปโหลดปุ่มอัปโหลด เลือกไฟล์ แล้วคลิกอัปโหลด

 4. คลิกสองครั้งที่ไฟล์

ตรวจสอบความเข้ากันได้ของรูปแบบไฟล์

Pages, Numbers และ Keynote ใช้งานร่วมกันได้กับไฟล์หลากหลายประเภท

ความเข้ากันได้ของรูปแบบไฟล์ Pages

คุณสามารถแปลงเอกสาร Pages เป็นไฟล์ประเภทเหล่านี้ได้

 • Microsoft Word: Office Open XML (DOCX)1

 • PDF

 • EPUB (บน iPhone, iPad และ Mac)

 • Rich Text Format (RTF/RTFD) (บน iPhone, iPad และ Mac)

 • ไฟล์ข้อความธรรมดา (TXT) (บน iPhone, iPad และ Mac)

 • Pages ’09 (บน Mac เท่านั้น)2

 • รูปภาพ (JPEG, PNG หรือ TIFF)

คุณสามารถเปิดไฟล์ประเภทเหล่านี้ใน Pages บน iPhone, iPad, Mac และออนไลน์ได้ที่ iCloud.com

 • Pages ทุกเวอร์ชั่น

 • Microsoft Word: Office Open XML (DOCX)

 • Rich Text Format (RTF/RTFD)

 • ไฟล์ข้อความธรรมดา (TXT)

ความเข้ากันได้ของรูปแบบไฟล์ Numbers

คุณสามารถแปลงสเปรดชีต Numbers เป็นไฟล์ประเภทเหล่านี้ได้

 • Microsoft Excel Office Open XML (XLSX)1

 • PDF

 • Comma Separated Values (CSV)

 • Tab Separated Values (TSV) (บน iPhone, iPad และ Mac)

 • Numbers ’09 (Mac เท่านั้น)

คุณสามารถเปิดไฟล์ประเภทเหล่านี้ด้วย Numbers บน iPhone, iPad, Mac และออนไลน์ได้ที่ iCloud.com

 • Numbers ทุกเวอร์ชั่น

 • Microsoft Excel Office Open XML (XLSX)

 • Comma Separated Values (CSV)

 • ไฟล์ข้อความที่คั่นด้วยแท็บหรือความกว้างคงที่

ความเข้ากันได้ของรูปแบบไฟล์ Keynote

คุณสามารถแปลงงานนําเสนอ Keynote เป็นไฟล์ประเภทเหล่านี้ได้

 • Microsoft PowerPoint Office Open XML (PPTX)1

 • PDF

 • รูปภาพ (JPEG, PNG หรือ TIFF) (บน iPhone, iPad และ Mac)

 • GIF แบบเคลื่อนไหว (บน iPhone, iPad และ Mac)

 • ภาพยนตร์ (MOV) (บน iPhone, iPad และ Mac) ในรูปแบบ Apple ProRes หรือ HEVC

 • ภาพยนตร์ (M4V) (บน Mac เท่านั้น) ในรูปแบบ H.264

 • Keynote '09 (บน Mac เท่านั้น)

 • HTML (บน Mac เท่านั้น)

คุณสามารถเปิดไฟล์ประเภทเหล่านี้ใน Keynote บน iPhone, iPad, Mac และออนไลน์ได้ที่ iCloud.com

 • Keynote ทุกเวอร์ชั่น

 • Microsoft PowerPoint: Office Open XML (PPTX)

1. หากคุณจำเป็นต้องส่งออกเป็น Microsoft Office รูปแบบเก่า เช่น DOC, XLS หรือ PPT คุณสามารถส่งออกเป็น XML รูปแบบปัจจุบันแทน จากนั้นเปิดไฟล์ในแอป Office ที่เทียบเท่าเพื่อส่งออกเป็นรูปแบบเก่า

2. หากคุณแปลงเอกสาร Pages เป็นเอกสารที่ใช้ได้กับ Pages ’09 โปรดดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อคุณส่งออก iWork ’09

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: