เปิดหรือปิดการเลือกชมเว็บแบบส่วนตัวบน iPhone

เมื่อใช้การท่องเว็บแบบส่วนตัว Safari จะไม่จดจำหน้าที่คุณเยี่ยมชม ประวัติการค้นหาของคุณ หรือข้อมูลการป้อนอัตโนมัติของคุณ การท่องเว็บแบบส่วนตัวยังบล็อคตัวติดตามที่รู้จัก ลบการติดตามที่ใช้เพื่อระบุผู้ใช้แต่ละรายจาก URL และเพิ่มการปกป้องจากเทคนิคการพิมพ์ลายนิ้วมือขั้นสูง

วิธีเปิดการเลือกชมเว็บแบบส่วนตัว

ขณะที่ใช้การเลือกชมเว็บแบบส่วนตัวอยู่ แถบที่อยู่บน Safari จะเป็นสีดำหรือสีเข้ม แทนที่จะเป็นสีขาวหรือสีเทา

ใน iOS 17

 1. เปิด Safari บน iPhone

 2. แตะปุ่มแถบไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ

  iPhone ที่แสดงแอป Safari ที่มีปุ่มแถบที่ถูกขยาย
 3. ปัดไปที่ปุ่มกลุ่มแถบส่วนตัว จากนั้นแตะแถบที่คุณต้องการเปิด

  iPhone ที่แสดงแอป Safari ที่เลือกกลุ่มแถบส่วนตัวไว้

เพื่อความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม คุณสามารถเลือกล็อคการท่องเว็บแบบส่วนตัวเมื่อคุณไม่ได้ใช้งานได้ เมื่อคุณล็อคอุปกรณ์ของคุณ แถบส่วนตัวของคุณใน Safari ก็จะล็อคด้วย จากนั้น เมื่อคุณปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณอีกครั้ง เพียงปลดล็อคการท่องเว็บแบบส่วนตัวด้วย Touch ID, Face ID หรือรหัสชอุปกรณ์ของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการล็อคแถบการท่องเว็บแบบส่วนตั

ใน iOS 16 หรือก่อนหน้า

 1. เปิด Safari บน iPhone

 2. แตะปุ่มแถบไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ

 3. แตะ [จำนวน] แถบหรือหน้าเริ่มต้น เพื่อแสดงรายการกลุ่มแถบ

 4. แตะ ส่วนตัว แล้วแตะ เสร็จสิ้น

วิธีปิดการเลือกชมเว็บแบบส่วนตัว

ในขณะที่การท่องเว็บแบบส่วนตัวปิดอยู่ แถบที่อยู่ของ Safari จะปรากฏเป็นสีขาวหรือสีเทา

ใน iOS 17

 1. เปิด Safari บน iPhone

 2. แตะปุ่มแถบไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ

  iPhone ที่แสดงแอป Safari ในแถบการท่องเว็บแบบส่วนตัวที่มีปุ่มแถบที่ถูกขยาย
 3. ปัดไปที่ปุ่มกลุ่มแถบ [จำนวน] แถบ จากนั้นแตะแถบที่คุณต้องการเปิด

  iPhone ที่แสดงแอป Safari ที่เลือกกลุ่มแถบ "แถบ" ไว้

ใน iOS 16 หรือก่อนหน้า

 1. เปิด Safari บน iPhone

 2. แตะปุ่มแถบไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ

 3. แตะส่วนตัว เพื่อแสดงรายการกลุ่มแถบ

 4. แตะ [จำนวน] แถบ แล้วแตะเสร็จสิ้น

ดูเพิ่มเติม

ดูวิธีใช้การเลือกชมเว็บแบบส่วนตัวบน iPad ของคุณ

วันที่เผยแพร่: