ตั้งชื่อข้อความกลุ่มใน iPhone, iPad หรือ iPod touch

คุณสามารถตั้งชื่อข้อความกลุ่มใดๆ ก็ได้และเพิ่มรูปภาพเพื่อให้กลุ่มค้นหาได้ง่ายขึ้นด้วย iOS และ iPadOS

วิธีตั้งชื่อข้อความกลุ่ม

คุณสามารถตั้งชื่อข้อความกลุ่ม iMessage ได้ ตราบใดที่ทุกคนในกลุ่มใช้อุปกรณ์ Apple เช่น iPhone, iPad หรือ iPod touch คุณไม่สามารถตั้งชื่อกลุ่ม SMS/MMS หรือการสนทนา iMessage ที่มีเพียงคนเดียวได้

เปิดข้อความกลุ่ม iMessage

แตะไอคอนกลุ่มที่ด้านบนของเธรดข้อความ หากคุณมี iOS 14 หรือก่อนหน้า ให้แตะไอคอนที่ด้านบนสุดของเธรด แล้วแตะปุ่มข้อมูล

iPhone แสดงปุ่มข้อมูลบนข้อความกลุ่ม

แตะ "เปลี่ยนชื่อและรูปภาพ"

ตัวเลือก "เปลี่ยนชื่อและรูปภาพ" จะแสดงเป็นตัวหนังสือสีน้ำเงินใต้ไอคอนกลุ่มและชื่อของคนที่อยู่ในเธรดการสนทนา

จำไว้ว่า คุณสามารถตั้งชื่อได้เฉพาะกลุ่มข้อความ iMessage แต่ไม่สามารถตั้งชื่อให้กลุ่มข้อความ SMS/MMS ได้ หากต้องการตั้งชื่อข้อความกลุ่ม ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มจะต้องใช้ iPhone, iPad หรือ iPod touch

iPhone แสดงวิธีเปลี่ยนชื่อและรูปภาพในข้อความกลุ่ม

เพิ่มชื่อและรูปภาพสำหรับกลุ่ม

หลังจากป้อนชื่อสำหรับกลุ่มแล้ว ให้แตะปุ่มกล้องเพื่อถ่ายภาพ หรือเลือกรูปภาพที่คุณมีอยู่แล้ว คุณสามารถเลือกอิโมจิหรือ Memoji สำหรับรูปภาพกลุ่มของคุณได้ด้วย

เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น

iPhone แสดงวิธีเพิ่มชื่อและรูปภาพในข้อความกลุ่ม
วันที่เผยแพร่: