ตอบกลับข้อความใดข้อความหนึ่งใน iPhone, iPad และ iPod touch

iOS 14 และ iPadOS 14 และใหม่กว่าช่วยให้คุณตอบกลับข้อความใดข้อความหนึ่งได้โดยตรงและใช้การพูดถึงเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของข้อความบางอย่างและใช้เรียกคนบางคนได้

วิธีตอบกลับข้อความใดข้อความหนึ่งโดยเฉพาะ

  1. เปิดการสนทนาในแอปข้อความ

  2. แตะฟองข้อความค้างไว้ จากนั้นแตะปุ่มตอบกลับปุ่มตอบกลับ

  3. พิมพ์ข้อความ แล้วแตะปุ่มส่งปุ่มส่ง

    iPhone แสดงเมนูการตอบกลับแบบแทรกหลังจากที่คุณแตะฟองข้อความค้างไว้เพื่อตอบกลับแบบแทรก

คุณสามารถตอบกลับข้อความใดข้อความหนึ่งในการสนทนาแบบเดี่ยวหรือกลุ่มสนทนาได้โดยตรง

วิธีใช้การพูดถึง

  1. เปิดการสนทนาในแอปข้อความ

  2. พิมพ์ชื่อผู้ติดต่อ จากนั้นแตะที่ชื่อของบุคคลที่ปรากฏขึ้น หรือพิมพ์ @ ตามด้วยชื่อบุคคล

    iPhone แสดงวิธีพูดถึงบุคคลอื่นในข้อความ พิมพ์ @ ตามด้วยชื่อบุคคล

การพูดถึงสามารถแจ้งให้บุคคลนั้นๆ ทราบว่าได้รับข้อความ แม้ว่าพวกเขาจะปิดเสียงการสนทนาแล้วก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของผู้ติดต่อของคุณ หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนนี้ ให้ไปที่การตั้งค่า > ข้อความ จากนั้นเปิดหรือปิดตัวเลือก "แจ้งเตือนฉัน"

ทำอะไรได้มากขึ้นด้วยแอปข้อความ

สำรวจคุณสมบัติล่าสุดในแอปข้อความเพื่อติดตามการสนทนาที่สำคัญที่สุดได้ตลอดเวลา

วันที่เผยแพร่: