โมดูลการเข้ารหัส Apple FIPS v6.0 สำหรับ iOS 9

เรียนรู้เกี่ยวกับโมดูลการเข้ารหัส iOS, Apple iOS CoreCrypto Module v6.0 และ Apple iOS CoreCrypto Kernel Module v6.0

โมดูลการเข้ารหัส iOS, Apple iOS CoreCrypto Module v6.0, และ Apple iOS CoreCrypto Kernel Module v6.0 ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าหรือกำหนดค่าให้อยู่ใน "โหมด FIPS" เพื่อให้เป็นไปตาม FIPS 140-2 บนอุปกรณ์ที่เรียกใช้งาน iOS 9

สำหรับคำแนะนำทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้งานโมดูลที่เหมาะสม โปรดดูที่ คู่มือบทบาทเจ้าหน้าที่เข้ารหัสสำหรับการปฏิบัติตาม FIPS 140-2: iOS 9 (PDF)

วันที่เผยแพร่: