คำสั่งอักษรเบรลล์ทั่วไปสำหรับ VoiceOver บน Mac

คุณสามารถใช้คำสั่งเริ่มต้นต่อไปนี้ในการควบคุม VoiceOver บน Mac ที่มีเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ที่รองรับ หากต้องการปรับแต่งคำสั่งของเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ ให้เชื่อมต่อเครื่องแสดงผลกับ Mac แล้วเปิดยูทิลิตี้ VoiceOver เลือกอักษรเบรลล์ แล้วไปที่แท็บเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์

เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ของคุณใช้ตารางที่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี macOS เวอร์ชั่นล่าสุด

การนำทาง

การดำเนินการของ VoiceOver

ปุ่มของเครื่องแสดงผล

ย้ายไปรายการก่อนหน้า

จุด 1 + สเปซบาร์

เลื่อนไปรายการถัดไป

จุด 4 + สเปซบาร์

เลื่อนขึ้น

จุด 3 + สเปซบาร์

เลื่อนลง

จุด 6 + สเปซบาร์

ไปยังรายการแรก

จุด 1 + จุด 2 + จุด 3 + สเปซบาร์

ไปยังรายการสุดท้าย

จุด 4 + จุด 5 + จุด 6 + สเปซบาร์

เริมการโต้ตอย

จุด 2 + จุด 3 + จุด 6 + สเปซบาร์

หยุดการโต้ตอบ

จุด 3 + จุด 5 + จุด 6 + สเปซบาร์

ปุ่มเลือกรายการ

จุด 2 + จุด 4 + สเปซบาร์

ค้นหา

จุด 1 + จุด 2 + จุด 4 + สเปซบาร์

ไปยังแถบเมนู

จุด 2 + จุด 3 + จุด 4 + สเปซบาร์

เปิดเมนูทางลัด

จุด 2 + จุด 5 + สเปซบาร์

Escape

จุด 1 + จุด 2 + สเปซบาร์

การเลื่อน

การดำเนินการของ VoiceOver

ปุ่มของเครื่องแสดงผล

เลื่อนซ้ายหนึ่งหน้า

จุด 2 + จุด 4 + จุด 6 + สเปซบาร์

เลื่อนขวาหนึ่งหน้า

จุด 1 + จุด 3 + จุด 5 + สเปซบาร์

เลื่อนขึ้นหนึ่งหน้า

จุด 3 + จุด 4 + จุด 5 + จุด 6 + สเปซบาร์

เลื่อนลงหนึ่งหน้า

จุด 1 + จุด 4 + จุด 5 + จุด 6 + สเปซบาร์

พูดหมายเลขหน้าหรือแถวที่แสดงอยู่

จุด 3 + จุด 4 + สเปซบาร์

โรเตอร์

การดำเนินการของ VoiceOver

ปุ่มของเครื่องแสดงผล

เลือกการตั้งค่าตัวหมุนก่อนหน้า

จุด 2 + จุด 3 + สเปซบาร์

เลือกการตั้งค่าโรเตอร์ถัดไป

จุด 5 + จุด 6 + สเปซบาร์

การโต้ตอบ

การดำเนินการของ VoiceOver

ปุ่มของเครื่องแสดงผล

ดำเนินการสำหรับรายการ

จุด 3 + จุด 6 + สเปซบาร์

เพิ่มระดับเสียง

จุด 3 + จุด 4 + จุด 5 + สเปซบาร์

ลดระดับเสียง

จุด 1 + จุด 2 + จุด 6 + สเปซบาร์

การอ่าน

การดำเนินการของ VoiceOver

ปุ่มของเครื่องแสดงผล

อ่านหน้าโดยเริ่มจากด้านบนสุด

จุด 2 + จุด 4 + จุด 5 + จุด 6 + สเปซบาร์

อ่านเนื้อหาตามเคอร์เซอร์ของ VoiceOver

จุด 1 + จุด 2 + จุด 3 + จุด 5 + สเปซบาร์

อ่านแอตทริบิวต์ข้อความ

จุด 2 + จุด 3 + จุด 4 + จุด 5 + จุด 6 + สเปซบาร์

การแก้ไข

การดำเนินการของ VoiceOver

ปุ่มของเครื่องแสดงผล

เลือกทั้งหมด

จุด 2 + จุด 3 + จุด 5 + จุด 6 + สเปซบาร์

เลือกทางซ้าย

จุด 2 + จุด 3 + จุด 5 + สเปซบาร์

เลือกทางขวา

จุด 2 + จุด 5 + จุด 6 + สเปซบาร์

การควบคุม

การดำเนินการของ VoiceOver

ปุ่มของเครื่องแสดงผล

เปิดยูทิลิตี้ VoiceOver

จุด 1 + จุด 3 + จุด 6 + สเปซบาร์

สลับเปิดปิดกรอบหน้าจอ

จุด 1 + จุด 2 + จุด 3 + จุด 4 + จุด 5 + จุด 6 + สเปซบาร์

หยุดพูดหรือให้พูดต่อ

จุด 1 + จุด 2 + จุด 3 + จุด 4 + สเปซบาร์

สลับเปิดหรือปิดเสียงพูด

จุด 1 + จุด 3 + จุด 4 + สเปซบาร์

เปิดวิธีใช้ VoiceOver

จุด 1 + จุด 2 + จุด 5 + สเปซบาร์

วิธีใช้คีย์บอร์ด

จุด 1 + จุด 3 + สเปซบาร์

สร้างชื่อปุ่มกำหนดเอง

จุด 1 + จุด 2 + จุด 3 + จุด 4 + จุด 6 + สเปซบาร์

สลับใช้หรือไม่ใช้การนำทางอย่างรวดเร็ว

จุด 1 + จุด 2 + จุด 3 + จุด 4 + จุด 5 + สเปซบาร์

อักษรเบรลล์

การดำเนินการของ VoiceOver

ปุ่มของเครื่องแสดงผล

คลำอักษรเบรลล์ไปทางซ้าย

จุด 2 + สเปซบาร์

คลำอักษรเบรลล์ไปทางขวา

จุด 5 + สเปซบาร์

สลับเปิดหรือปิดประวัติการประกาศ

จุด 1 + จุด 3 + จุด 4 + จุด 5 + สเปซบาร์

แปล

จุด 4 + จุด 5 + สเปซบาร์

แม็ปปุ่มอักษรเบรลล์กับปุ่ม Delete

จุด 1 + จุด 4 + จุด 5 + สเปซบาร์

แม็ปปุ่มอักษรเบรลล์กับปุ่ม Return

จุด 1 + จุด 5 + สเปซบาร์

แม็ปปุ่มอักษรเบรลล์กับปุ่ม Tab

จุด 2 + จุด 3 + จุด 4 + จุด 5 + สเปซบาร์

สลับเปลี่ยนระหว่างอักษรเบรลล์แบบย่อและไม่ย่อ

จุด 1 + จุด 2 + จุด 4 + จุด 5 + สเปซบาร์

8 จุด

การดำเนินการของ VoiceOver

ปุ่มของเครื่องแสดงผล

ไปที่เดสก์ท็อป

จุด 2 + จุด 5 + จุด 6 + จุด 7 + สเปซบาร์

วิธีใช้คีย์บอร์ด

จุด 1 + จุด 3 + จุด + จุด 7 - สเปซบาร์

สลับเปิดหรือปิดเสียงพูด

จุด 1 + จุด 3 + จุด 4 + จุด 7 + สเปซบาร์

แม็ปปุ่มอักษรเบรลล์กับปุ่ม Shift

จุด 4 + จุด 7 + สเปซบาร์

แม็ปปุ่มอักษรเบรลล์กับปุ่มสลับ Shift

จุด 4 + จุด 8 + สเปซบาร์

แม็ปปุ่มอักษรเบรลล์กับปุ่ม Command

จุด 1 + จุด 7 + สเปซบาร์

แม็ปปุ่มอักษรเบรลล์กับปุ่มสลับ Command

จุด 1 + จุด 8 + สเปซบาร์

แม็ปปุ่มอักษรเบรลล์กับปุ่ม Control

จุด 3 + จุด 7 + สเปซบาร์

แม็ปปุ่มอักษรเบรลล์กับปุ่มสลับ Control

จุด 3 + จุด 8 + สเปซบาร์

แม็ปปุ่มอักษรเบรลล์กับปุ่ม Option

จุด 2 + จุด 7 + สเปซบาร์

แม็ปปุ่มอักษรเบรลล์กับปุ่มสลับ Option

จุด 2 + จุด 8 + สเปซบาร์

แม็ปปุ่มอักษรเบรลล์กับปุ่ม Fn

จุด 5 + จุด 7 + สเปซบาร์

แม็ปปุ่มอักษรเบรลล์กับปุ่มสลับ Fn

จุด 5 + จุด 8 + สเปซบาร์

แม็ปปุ่มอักษรเบรลล์กับปุ่ม Delete

จุด 7

หรือ

จุด 7 + สเปซบาร์

แม็ปปุ่มอักษรเบรลล์กับปุ่ม Return

จุด 8

หรือ

จุด 8 + สเปซบาร์

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: