เวอร์ชั่นใดของ GarageBand ที่มีคุณสมบัติ Magic GarageBand

เรียนรู้ว่าเวอร์ชั่นใดของ GarageBand ที่มีคุณสมบัติ Magic GarageBand

Magic GarageBand คือคุณสมบัติใน:

  • GarageBand 4

  • GarageBand 5

  • GarageBand 6

วันที่เผยแพร่: