สถานที่ซื้อเครดิต VPP สำหรับ Apple School Manager, Apple Business Manager และ Apple Business Essentials

องค์กรธุรกิจและการศึกษาที่ลงทะเบียนในแอปและหนังสือสำหรับ Apple Business Manager, แอปและหนังสือสำหรับ Apple Business Essentials หรือแอปและหนังสือสำหรับ Apple School Manager สามารถใช้เครดิต VPP เป็นวิธีหนึ่งในการซื้อแอปหรือหนังสือได้

เครดิต VPP คือหนึ่งในหลายวิธีที่บริษัทหรือองค์กรการศึกษาของคุณสามารถใช้ในการชำระเงินสำหรับการซื้อจำนวนมาก

ค้นหาประเทศหรือภูมิภาคของคุณในตารางด้านล่าง เครื่องหมายถูกหมายถึงมีประเภทการชำระเงินนั้นให้ใช้ได้ คลิกที่เครื่องหมายถูกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดูวิธีซื้อเครดิต VPP อย่างปลอดภัยจาก Apple

ธุรกิจ

ประเทศหรือภูมิภาค

ตัวเลือกสำหรับการซื้อเครดิต VPP

Apple OnlineStore (กำหนดเอง)

โทรศัพท์

AppleRetail

ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

ออสเตรเลีย

ออสเตรีย

เบลเยียม

บราซิล

แคนาดา

เดนมาร์ก

ฟินแลนด์

ฝรั่งเศส

0800 970 210

เยอรมนี

ไอร์แลนด์

อิตาลี

800 915 911

ญี่ปุ่น

ลักเซมเบิร์ก

เนเธอร์แลนด์

นิวซีแลนด์

นอร์เวย์

สเปน

900 812 683

สวีเดน

สวิตเซอร์แลนด์

สหราชอาณาจักร

0800 0582222

สหรัฐอเมริกา

1-800-854-3680

องค์กรการศึกษา

ประเทศหรือภูมิภาค

ตัวเลือกสำหรับการซื้อเครดิต VPP

Apple OnlineStore (กำหนดเอง)

โทรศัพท์

ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

ออสเตรเลีย

1300-551-927

ออสเตรีย

เบลเยียม

บราซิล

แคนาดา

800 800 2775

เดนมาร์ก

ฟินแลนด์

ฝรั่งเศส

0800 000 340

เยอรมนี

ไอร์แลนด์

อิตาลี

800 915 901

ญี่ปุ่น

ลักเซมเบิร์ก

เนเธอร์แลนด์

นิวซีแลนด์

0800-451-995

นอร์เวย์

สเปน

900 812 701

สวีเดน

สวิตเซอร์แลนด์

สหราชอาณาจักร

0800 912 0207

สหรัฐอเมริกา

1-800-800-2775

ดูเพิ่มเติม

เริ่มต้นใช้งาน Apple School Manager, Apple Business Manager, หรือ Apple Business Essentials

Apple Business Essentials มีให้บริการในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
วันที่เผยแพร่: