เปิดหรือปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้งและ GPS บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

ดูวิธีการเปิดและปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้งและ GPS สำหรับแต่ละแอป

วิธีการให้อนุญาตแอปในการใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

แอปบางแอปอาจไม่ทำงานหากคุณไม่เปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง1 ในครั้งแรกที่แอปต้องการเข้าถึงข้อมูลบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเพื่อขออนุญาต

 • แตะ "อนุญาต" เพื่อให้แอปสามารถใช้ข้อมูลบริการหาตำแหน่งที่ตั้งได้ตามต้องการ

 • แตะ "ไม่อนุญาต" เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว2

 • แตะ "ถามครั้งถัดไปหรือเมื่อฉันแชร์" เพื่อเลือกอนุญาตในระหว่างใช้แอป อนุญาตครั้งเดียว หรือไม่อนุญาต

อุปกรณ์ iOS และ iPadOS อาจใช้ Wi-Fi และบลูทูธในการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของคุณ GPS และตำแหน่งที่ตั้งที่ได้จากเซลลูลาร์สามารถใช้งานได้ใน iPhone และ iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular)

วิธีการเปิดหรือปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้งสำหรับแต่ละแอป

 1. ไปที่การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

 2. ตรวจสอบว่าบริการหาตำแหน่งที่ตั้งเปิดอยู่

 3. เลื่อนลงเพื่อค้นหาแอป

 4. แตะที่แอปนั้นแล้วเลือกตัวเลือก ซึ่งมีดังนี้

  • ไม่เลย: ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

  • ถามครั้งถัดไปหรือเมื่อฉันแชร์: ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถเลือกอนุญาตในระหว่างใช้แอป อนุญาตครั้งเดียว หรือไม่อนุญาต

  • ในขณะใช้แอป: อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลบริการหาตำแหน่งที่ตั้งได้เมื่อแอปหรือคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งของแอปนั้นปรากฏบนหน้าจอเท่านั้น หากตั้งค่าแอปเป็น "ในระหว่างใช้แอป" คุณอาจเห็นแถบสถานะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า พร้อมข้อความที่บอกว่าแอปกำลังใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณอยู่

  • ตลอดเวลา: อนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้ แม้ว่าแอปนั้นจะทำงานในเบื้องหลังก็ตาม

   เมื่อคุณไปที่การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง คุณสามารถเปลี่ยนวิธีที่แต่ละแอปสามารถใช้ตําแหน่งของคุณได้

จากจุดนี้ แอปควรจะให้คำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะที่แอปจะใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ทั้งนี้บางแอปอาจมีตัวเลือกให้เพียงสองตัวเลือกเท่านั้น

วิธีแชร์ตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะของคุณ

ใน iOS 14, iPadOS 14 และใหม่กว่า บางแอปสามารถใช้ตำแหน่งที่ตั้งจริงเพื่อไปยังตําแหน่งที่ตั้งเฉพาะของคุณได้ หากต้องการแชร์เฉพาะตำแหน่งที่ตั้งโดยประมาณของคุณ โดยตำแหน่งที่ตั้งโดยประมาณนั้นอาจเพียงพอกับแอปที่ไม่ต้องใช้ตำแหน่งที่แน่นอน ให้ปิดตำแหน่งที่ตั้งจริง วิธีการมีดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย แล้วเลือกบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

 2. เลือกแอป แล้วเปิดหรือปิดตำแหน่งที่ตั้งจริง

  เมื่อคุณปิดตําแหน่งที่ตั้งจริง คุณจะแชร์ตําแหน่งที่ตั้งโดยประมาณของคุณกับแอปที่เลือกเท่านั้น

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

 1. บริการหาตำแหน่งที่ตั้งจะใช้ GPS และบลูทูธ (ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ) พร้อมด้วยฮอตสปอต Wi-Fi ที่ค้นหาจากกลุ่มฝูงชนและเสาสัญญาณเซลลูลาร์ ในการระบุตำแหน่งที่ตั้งโดยประมาณของอุปกรณ์

 2. แอปจะไม่ใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณจนกว่าจะขออนุญาตและคุณได้ให้อนุญาตแล้ว

วันที่เผยแพร่: