ในกรณีที่คุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย FaceTime บน iPhone หรือ iPad

คุณต้องใช้การเชื่อมต่อเซลลูลาร์หรือ Wi-Fi เพื่อใช้ FaceTime ใน iPhone หรือ iPad ของคุณ มิฉะนั้น คุณอาจมีปัญหาด้วยเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งเหล่านี้

ตรวจสอบว่าคุณสมบัติ FaceTime พร้อมใช้งานหรือไม่

อัปเดตการตั้งค่า FaceTime ของคุณหลังจากที่คุณตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่

หากคุณประสบปัญหาในการรับสาย FaceTime หลังจากตั้งค่า ให้อัปเดตอุปกรณ์ของคุณตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. อัปเดตอุปกรณ์ของคุณเป็น iOS หรือ iPadOS เวอร์ชั่นล่าสุด หากจำเป็น

 2. แตะเซลลูลาร์ในแอปการตั้งค่า ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์ของคุณเปิดอยู่ หากคุณใช้หลายซิม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกและเปิดหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการใช้แล้ว

 3. ในแอปการตั้งค่า ให้แตะ FaceTime ปิด FaceTime แล้วเปิดใหม่

 4. แตะหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการใช้กับ FaceTime

ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับแอปข้อความหลังจากที่คุณตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่

ใช้การเชื่อมต่อที่เร็วเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคุณภาพเสียงกับ FaceTime

หากการเชื่อมต่อเซลลูลาร์หรือเครือข่าย Wi-Fi ของคุณทำงานช้า หรือผู้ใช้รายอื่นสตรีมเสียงหรือวิดีโอบนเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน คุณอาจประสบปัญหาเหล่านี้

 • มีการเตือนเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ หรือไม่สามารถเชื่อมต่อได้

 • การโทรแบบวิดีโอไม่ราบรื่น

 • หน้าจอสีดำ

 • สายหลุด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งคุณและคนที่คุณโทรหาใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือเซลลูลาร์ที่เร็ว หากคุณใช้ Wi-Fi การใช้ FaceTime ต้องใช้การเชื่อมต่อบรอดแบนด์

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ

หากเหตุผลแต่ละข้อข้างต้นไม่ใช่สาเหตุของคุณ และคุณยังคงไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย FaceTime ได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับอินเทอร์เน็ตหรือมีการเชื่อมต่อข้อมูลเซลลูลาร์

 2. หากคุณพยายามใช้ FaceTime ผ่านเซลลูลาร์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้ข้อมูลเซลลูลาร์อยู่สำหรับ FaceTime ไปที่การตั้งค่า แล้วแตะเซลลูลาร์หรือแตะการรับส่งข้อมูลผ่านมือถือ แล้วเปิด FaceTime หากคุณกำลังใช้งาน iPad คุณอาจเห็นการตั้งค่า > ข้อมูลเซลลูลาร์

 3. ไปที่การตั้งค่า > FaceTime และตรวจสอบให้แน่ใจว่า FaceTime เปิดอยู่

  • หากคุณเห็น "กำลังรอการเปิดใช้งาน" ให้ปิด FaceTime จากนั้นเปิดอีกครั้ง ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณไม่สามารถเปิดใช้งาน FaceTime ได้

  • หากคุณไม่เห็นการตั้งค่า FaceTime ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องและ FaceTime ไม่ได้ปิดใช้งานอยู่ในการตั้งค่า > เวลาหน้าจอ > การจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว > แอปที่ได้รับอนุญาต

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ระบุหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องแล้ว

 4. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา แล้วเปิดการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

 5. รีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ

 6. อัปเดตอุปกรณ์เป็น iOS หรือ iPadOS เวอร์ชั่นล่าสุด

วันที่เผยแพร่: