ใช้คำสั่งนิ้ว Multi-Touch บน Mac

เมื่อใช้แทร็คแพด Multi-Touch หรือ Magic Mouse คุณจะสามารถแตะ ปัดนิ้ว หนีบนิ้ว หรือกางนิ้วโดยใช้อย่างน้อยหนึ่งนิ้วเพื่อดำเนินการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ได้

คำสั่งนิ้วสำหรับแทร็คแพด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งนิ้วเหล่านี้ ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกแทร็คแพด คุณสามารถปิดใช้งานคำสั่งนิ้ว เปลี่ยนประเภทของคำสั่งนิ้ว และดูว่าคำสั่งนิ้วแบบใดใช้งานร่วมกับ Mac ของคุณได้

การใช้คำสั่งนิ้วสำหรับแทร็คแพดจำเป็นต้องมี Magic Trackpad หรือแทร็คแพด Multi-Touch ในตัว หากแทร็คแพดของคุณรองรับ Force Touch คุณยังสามารถคลิกลงน้ำหนักและรับการตอบสนองแบบผิวสัมผัส

No alt supplied for Image

แตะเพื่อคลิก

ใช้หนึ่งนิ้วแตะเพื่อคลิก

No alt supplied for Image

คลิกขวา

คลิกหรือแตะด้วยสองนิ้ว

No alt supplied for Image

ซูมอัจฉริยะ

ใช้สองนิ้วแตะสองครั้งเพื่อซูมเข้าและออกในหน้าเว็บหรือไฟล์ PDF

No alt supplied for Image

เลื่อน

ใช้สองนิ้วเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อน1

No alt supplied for Image

ซูมเข้าหรือออก

หนีบหรือกางนิ้วด้วยสองนิ้วเพื่อซูมเข้าหรือออก

No alt supplied for Image

หมุน

หมุนสองนิ้วเป็นวงเพื่อหมุนรูปภาพหรือรายการอื่น

No alt supplied for Image

ปัดนิ้วเพื่อเปลี่ยนหน้า

ใช้สองนิ้วปัดไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อแสดงหน้าก่อนหน้าหรือหน้าถัดไป

No alt supplied for Image

เปิดศูนย์การแจ้งเตือน

ใช้สองนิ้วปัดจากขอบด้านขวาไปทางซ้ายเพื่อแสดงศูนย์การแจ้งเตือน

No alt supplied for Image

ลากด้วยสามนิ้ว

ใช้สามนิ้วลากรายการบนหน้าจอ แล้วคลิกหรือแตะเพื่อวาง เปิดคุณสมบัตินี้ในการตั้งค่าการช่วยการเข้าถึง

No alt supplied for Image

การค้นหาและตัวตรวจหาข้อมูล

ใช้สามนิ้วแตะเพื่อค้นหาคำ หรือดำเนินการอื่นๆ กับวันที่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ

No alt supplied for Image

แสดงเดสก์ท็อป

กางนิ้วโป้งและอีกสามนิ้วออกจากกันเพื่อแสดงเดสก์ท็อป

No alt supplied for Image

Launchpad

หนีบนิ้วโป้งและอีกสามนิ้วเข้าหากันเพื่อแสดง Launchpad

No alt supplied for Image

Mission Control

ใช้สี่นิ้วปัดขึ้น2 เพื่อเปิด Mission Control

No alt supplied for Image

App Exposé

ใช้สี่นิ้วปัดลง2 เพื่อดูหน้าต่างทั้งหมดของแอปที่คุณกำลังใช้

No alt supplied for Image

ปัดนิ้วเพื่อสลับระหว่างแอปที่เปิดเต็มหน้าจอ

ใช้สี่นิ้วปัดไปทางซ้ายหรือขวา2 เพื่อเปลี่ยนระหว่างเดสก์ท็อปและแอปแบบเต็มหน้าจอ

คำสั่งนิ้วสำหรับเมาส์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งนิ้วเหล่านี้ ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกเมาส์ ซึ่งคุณจะสามารถปิดคำสั่งนิ้ว เปลี่ยนประเภทของคำสั่งนิ้ว และดูว่าคำสั่งนิ้วแบบใดใช้งานร่วมกับ Mac ของคุณได้ การใช้คำสั่งนิ้วสำหรับเมาส์จำเป็นต้องมี Magic Mouse

คลิกขวา

คลิกด้านขวาของเมาส์

เลื่อน

ใช้หนึ่งนิ้วเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อน1

ซูมอัจฉริยะ

ใช้หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเพื่อซูมเข้าและออกในหน้าเว็บหรือไฟล์ PDF

Mission Control

ใช้สองนิ้วแตะสองครั้งเพื่อเปิด Mission Control

ปัดนิ้วเพื่อสลับระหว่างแอปที่เปิดเต็มหน้าจอ

ใช้สองนิ้วปัดไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อสลับระหว่างเดสก์ท็อปกับแอปแบบเต็มหน้าจอ

ปัดนิ้วเพื่อเปลี่ยนหน้า

ปัดหนึ่งนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อแสดงหน้าก่อนหน้าหรือหน้าถัดไป

1. คุณสามารถปิดแทร็คแพดได้โดยเลื่อนในการตั้งค่าการช่วยการเข้าถึง

2. ใน macOS บางเวอร์ชั่น คำสั่งนิ้วแบบนี้จะใช้สามนิ้วแทนการใช้สี่นิ้ว

วันที่เผยแพร่: