ติดตั้งโปรไฟล์การกำหนดค่าบน iPhone หรือ iPad ของคุณ

ดูวิธีติดตั้งโปรไฟล์ใน iOS 12.2 หรือใหม่กว่า และใน iPadOS

เมื่อคุณดาวน์โหลดโปรไฟล์การกำหนดค่าจากเว็บไซต์หรือข้อความอีเมลใน iOS 12.2 หรือใหม่กว่า หรือใน iPadOS ซึ่งรวมถึงโปรไฟล์เพื่อลงทะเบียนในการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณต้องไปที่แอปการตั้งค่าเพื่อติดตั้ง หากโปรไฟล์ไม่ได้รับการติดตั้งภายใน 8 วินาทีหลังการดาวน์โหลด โปรไฟล์จะถูกลบโดยอัตโนมัติ

การปกป้องอุปกรณ์ที่ถูกขโมยต้องถูกปิดใช้งานบน iOS ก่อนที่จะติดตั้งโปรไฟล์การกำหนดค่า แล้วจึงเปิดใช้งานอีกครั้งเมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ เว้นแต่คุณจะอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่คุ้นเคย

ติดตั้งโปรไฟล์

หลังจากดาวน์โหลดโปรไฟล์* คุณจะเห็นข้อความดาวน์โหลดโปรไฟล์แล้วหรือลงทะเบียนใน [ชื่อองค์กร] ในการติดตั้งโปรไฟล์ ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. เปิดแอปการตั้งค่า

  2. แตะดาวน์โหลดโปรไฟล์แล้วหรือลงทะเบียนใน [ชื่อองค์กร]

    ios15-iphone12-pro-settings-profile-downloaded-crop
  3. แตะติดตั้งตรงมุมขวาบน จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

*คุณมีโปรไฟล์ที่พร้อมสำหรับการติดตั้งได้ทีละหนึ่งโปรไฟล์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณดาวน์โหลดโปรไฟล์หนึ่งและยังไม่ได้ติดตั้ง จากนั้นคุณดาวน์โหลดโปรไฟล์ที่สอง คุณจะสามารถติดตั้งได้เฉพาะโปรไฟล์ที่สองเท่านั้น

เกี่ยวกับโปรไฟล์ที่ติดตั้งโดยการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่

หากคุณคือผู้ดูแลระบบ คุณสามารถติดตั้งโปรไฟล์ได้โดยไม่ต้องมีการโต้ตอบจากผู้ใช้บนอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนในการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MDM) ในการลงทะเบียนอุปกรณ์ใน MDM ให้ใช้ Apple School Manager หรือ Apple Business Manager หรือติดตั้งโปรไฟล์การลงทะเบียนด้วยตนเอง

วันที่เผยแพร่: