ใช้คำสั่งนิ้ว ปัด และกดเพื่อไปยังส่วนต่างๆ ของ iPhone 13 และรุ่นอื่นๆ ที่มี Face ID

ใช้คำสั่งนิ้วบน iPhone รุ่นที่มี Face ID เพื่อไปยังส่วนต่างๆ อย่างรวดเร็ว ทำงานแบบมัลติทาสก์ ปรับการตั้งค่า และเข้าถึงทุกสิ่งที่คุณทำบ่อยที่สุดได้

ดูว่า iPhone รุ่นใดมี Face ID

เรียนรู้การใช้งานเบื้องต้น

ปุ่มด้านข้างอยู่ฝั่งตรงข้ามกับปุ่มปรับระดับเสียง ใช้ปุ่มด้านข้างเพื่อเปิดเครื่อง iPhone ของคุณ เข้าสู่โหมดพักเครื่อง หรือใช้ Siri, Apple Pay และอื่นๆ

เปิดหรือปิดเครื่อง

หากต้องการเปิดเครื่อง ให้กดปุ่มด้านข้างค้างไว้จนกว่าโลโก้ Apple จะปรากฏขึ้น

หากต้องการปิดเครื่อง ให้กดปุ่มด้านข้างพร้อมกับปุ่มปรับเสียงปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้จนกว่าแถบเลื่อนจะปรากฏขึ้น จากนั้นให้เลื่อนแถบเลื่อนเพื่อปิดเครื่อง

ปลุกและพักเครื่อง

ยกขึ้นเพื่อปลุก หรือแตะเพื่อปลุก iPhone ของคุณ

กดปุ่มด้านข้างหากต้องการให้ iPhone เข้าสู่โหมดพักเครื่อง

ใช้ Siri

พูดว่า "หวัดดี Siri" หรือกดปุ่มด้านข้างค้างไว้

ติดตั้งแอป

หลังจากแตะเพื่อดาวน์โหลดแอปใน App Store แล้ว ให้กดปุ่มด้านข้างสองครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อติดตั้ง

แผนภาพที่แสดงปุ่มระดับเสียงและปุ่มด้านข้างบน iPhone 12 Pro

ใช้ Apple Pay

หากต้องการรับรองความถูกต้องในการซื้อผ่าน Apple Pay โดยใช้ Face ID ให้กดสองครั้งที่ปุ่มด้านข้าง จากนั้นเหลือบมอง iPhone ของคุณ

ใช้คำสั่งนิ้วเพื่อไปยังส่วนต่างๆ

ปุ่มโฮมได้ถูกแทนที่ด้วยวิธีใหม่ๆ ในการไปยังส่วนต่างๆ เพื่อสร้างพื้นผิวสัมผัสที่ต่อเนื่อง

ปลดล็อคแล้วไปยังหน้าจอโฮม

หากต้องการปลดล็อค iPhone ด้วย Face ID ให้เหลือบมองที่ iPhone จากนั้นปัดขึ้นจากด้านล่างสุดของหน้าจอล็อค หรือหาก iPhone วางอยู่บนโต๊ะหรือที่อื่นๆ ที่มีพื้นผิวราบเรียบ คุณสามารถยกหรือแตะเพื่อปลุกเครื่องได้

เมื่อใดก็ตามที่ต้องการไปยังหน้าจอโฮม ให้ปัดขึ้นจากขอบด้านล่างของหน้าจอ

ปัดขึ้นจากด้านล่างสุดของหน้าจอ iPhone ด้วย Face ID

ทำงานแบบมัลติทาสก์

หน้าจอที่แสดงการทำงานแบบมัลติทาสก์บน iPhone 12 Pro

ปัดขึ้นจากด้านล่างสุดของหน้าจอแล้วหยุด หากคุณอยู่ในแอป ให้ปัดไปทางขวาตามขอบด้านล่างของหน้าจอเพื่อสลับไปยังแอปอื่น

ค้นหาวิดเจ็ต

หน้าจอที่แสดงวิดเจ็ตบน iPhone 12 Pro

หากต้องการดูข้อมูลจากแอปที่คุณเพิ่มไปยังวิดเจ็ตให้ปัดไปทางขวาจากหน้าจอโฮมหรือหน้าจอล็อคเพื่อไปยังมุมมองวันนี้ หากคุณเพิ่มวิดเจ็ตไว้บนหน้าจอโฮม คุณจะยังสามารถค้นหาวิดเจ็ตบนหน้าจอโฮมของคุณได้อีกด้วย

เปิดศูนย์ควบคุม

หากต้องการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าและแอปต่างๆ อย่างรวดเร็วในศูนย์ควบคุมให้ปัดลงจากมุมขวาบนของหน้าจอ

ปัดลงจากมุมขวาบนของหน้าจอ iPhone

ดูการแจ้งเตือน

หน้าจอที่แสดงการแจ้งเตือนบน iPhone 12 Pro

หากต้องการดูการแจ้งเตือน เช่น การโทร รายการเตือนความจำ และข้อความ ให้ปัดลงจากด้านบนสุดของหน้าจอ

ดึงด้านบนลง

หน้าจอที่แสดงการใช้การดึงจอลงเพื่อแตะบน iPhone 12 Pro

หากต้องการดึงรายการที่อยู่ด้านบนสุดลงมา ให้ปัดลงจากขอบด้านล่างของหน้าจอ หรือปัดขึ้นและลงอย่างรวดเร็วจากขอบด้านล่างของหน้าจอ*

* คุณสมบัตินี้จะถูกปิดตามค่าเริ่มต้น หากต้องการเปิดคุณสมบัตินี้ ให้ไปที่การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > สัมผัส จากนั้นเปิดการดึงจอลงเพื่อแตะ

วันที่เผยแพร่: