วิธีรีเซ็ตสถานีฐาน AirPort

ดูวิธีการรีเซ็ต AirPort Time Capsule, AirPort Extreme หรือสถานีฐาน AirPort Express

การรีเซ็ตสถานีฐาน AirPort จะกู้คืนให้สถานีฐานกลับมาอยู่ในสถานะที่ทำให้คุณได้รับคืนการควบคุมอีกครั้งในกรณีที่ทำรหัสผ่านเครื่องสถานีฐานหายหรือสถานีฐานไม่ตอบสนองตามที่คาดไว้ โดยคุณสามารถดำเนินการรีเซ็ตต่อไปนี้ได้อย่างน้อยหนึ่งประเภท ขึ้นอยู่กับรุ่นของสถานีฐานที่คุณใช้

 • การรีเซ็ตจากระบบ: รีเซ็ตรหัสผ่านเครื่องสถานีฐาน และปิดใช้งานความปลอดภัย (การตั้งค่าการควบคุมการเข้าถึงและ RADIUS) เป็นเวลา 5 นาที เพื่อให้คุณเข้าร่วมเครือข่ายเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ หากคุณไม่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงภายใน 5 นาที สถานีฐานก็จะแปลงกลับเป็นการตั้งค่าก่อนหน้า ให้ดำเนินการรีเซ็ตประเภทนี้ หากคุณไม่สามารถดูแลระบบสถานีฐานได้เนื่องจากลืมรหัสผ่าน

 • การรีเซ็ตเต็มรูปแบบ: รีเซ็ตสถานีฐานกลับไปอยู่ในสถานะที่ไม่ได้รับการกำหนดค่า แต่คงการตั้งค่าที่บันทึกล่าสุดและโปรไฟล์ต่างๆ ไว้ เพื่อให้คุณสามารถกู้คืนสถานีฐานจากการตั้งค่าก่อนหน้าได้ ให้ดำเนินการรีเซ็ตประเภทนี้เมื่อสถานีฐานไม่ตอบสนอง หรือคุณกำลังแก้ไขปัญหาเครือข่ายซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีอื่น

 • การรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน: เหมือนกับการรีเซ็ตเต็มรูปแบบ แต่จะลบการกำหนดค่าที่บันทึกไว้และโปรไฟล์ต่างๆ ด้วย

เมื่อดำเนินการรีเซ็ตทางเต็มรูปแบบหรือรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

 • เครื่องสถานีฐานจะถูกตั้งค่าให้ขอที่อยู่ IP โดย DHCP

 • รหัสผ่านเครื่องสถานีฐานจะถูกตั้งค่าเป็น "public"

 • ชื่อสถานีฐานจะถูกตั้งค่าเป็น "base station" ตามด้วยเลขหกหลักสุดท้ายของที่อยู่ MAC (Media Access Control) ของสถานีฐาน

 • ชื่อเครือข่ายของสถานีฐานจะถูกตั้งค่าเป็น "Apple Network" ตามด้วยเลขหกหลักสุดท้ายของที่อยู่ MAC ของสถานีฐาน

 • คุณจะไม่เห็นสถานีฐานในเมนูสถานะ Wi-FiNo alt supplied for Image หรือยูทิลิตี้ AirPort เป็นเวลาสูงสุดหนึ่งนาที จากนั้นคุณจึงจะใช้อุปกรณ์ในสภาวะเริ่มต้นหรือกำหนดค่าใหม่โดยใช้ยูทิลิตี้ AirPort ได้

ก่อนที่จะรีเซ็ตสถานีฐาน ขอแนะนำให้ตรวจสอบว่าเฟิร์มแวร์อัปเดตแล้ว หากเป็นไปได้

รีเซ็ตสถานีฐาน AirPort รุ่น 802.11ac หรือ 802.11n

ค้นหาปุ่มรีเซ็ตบนสถานีฐานซึ่งอยู่ข้างพอร์ต ใช้ปากกาหรือคลิปหนีบกระดาษที่ดัดตรงกดที่ปุ่มนี้เมื่อระบบแจ้งให้ดำเนินการ

ไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ ปุ่มรีเซ็ตที่ด้านหลังของ Extreme หรือ AirPort Time Capsule ไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ ปุ่มรีเซ็ตที่ด้านหลังของ Airport Express

การรีเซ็ตจากระบบ:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานีฐานต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟ

 2. กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้เป็นเวลา 1 วินาที จากนั้นจึงปล่อยปุ่ม ไฟแสดงสถานะบนสถานีฐานจะกะพริบเป็นสีเหลืองอำพัน

 3. จากเมนูสถานะ Wi-FiNo alt supplied for Image ในแถบเมนู ให้เลือกเครือข่าย Wi-Fi ที่สร้างโดยสถานีฐาน

 4. เปิดยูทิลิตี้ AirPort ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ของโฟลเดอร์แอปพลิเคชัน

 5. คลิกไอคอนสำหรับสถานีฐานในยูทิลิตี้ AirPort จากนั้นคลิกแก้ไขจากเมนูป๊อปอัพ ถึงตอนนี้ คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านหรือกำหนดค่าสถานีฐานใหม่ได้ตามที่ต้องการ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกอัปเดต

การรีเซ็ตเต็มรูปแบบ:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานีฐานต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟ

 2. กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ประมาณ 5 วินาที จนกว่าไฟแสดงสถานะบนสถานีฐานจะกะพริบเร็วๆ เป็นสีเหลืองอำพัน จากนั้นจึงปล่อยปุ่ม

 3. รอประมาณหนึ่งนาทีเพื่อให้เครื่องสถานีฐานรีสตาร์ทเสร็จ

 4. เปิดยูทิลิตี้ AirPort ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ของโฟลเดอร์แอปพลิเคชัน

 5. คลิกปุ่มอุปกรณ์ Wi-Fi อื่นๆ จากนั้นเลือกสถานีฐานของคุณจากรายการ คลิกแก้ไข

 6. คลิกปุ่มตัวเลือกอื่นๆ

 7. คลิก "กู้คืนเป็นการตั้งค่าก่อนหน้า" แล้วคลิกถัดไปจนกว่าจะถึงหน้าต่างสุดท้าย

 8. เมื่อยูทิลิตี้ AirPort ระบุว่าการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คลิกเสร็จสิ้น

การรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานจะมีให้เฉพาะกับเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 7.9.1 บน AirPort Time Capsule 802.11ac และ AirPort Extreme 802.11ac โดยทำดังนี้

 1. ถอดเครื่องสถานีฐานออกจากแหล่งจ่ายไฟ

 2. ขณะที่กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ ให้ต่อเครื่องสถานีฐานเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ และกดปุ่มรีเซ็ตค้างต่อไปประมาณ 6 วินาที จนกว่าไฟแสดงสถานะบนสถานีฐานจะกะพริบเร็วๆ เป็นสีเหลืองอำพัน

 3. รอประมาณหนึ่งนาทีเพื่อให้เครื่องสถานีฐานรีสตาร์ทเสร็จ จากนั้นคุณก็สามารถใช้ยูทิลิตี้ AirPort ในการกำหนดค่าสถานีฐานได้

รีเซ็ตสถานีฐาน AirPort Extreme รุ่น 802.11b/g

ค้นหาปุ่มรีเซ็ตบนสถานีฐานซึ่งอยู่ข้างพอร์ต ใช้ปากกาหรือคลิปหนีบกระดาษที่ดัดตรงกดที่ปุ่มนี้เมื่อระบบแจ้งให้ดำเนินการ

ปุ่มรีเซ็ตที่ด้านหลังของเครื่องสถานีฐาน Extreme

การรีเซ็ตจากระบบ

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานีฐานต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟ

 2. กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้เป็นเวลา 10 วินาที จากนั้นให้ปล่อยปุ่ม

การรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

 1. ถอดเครื่องสถานีฐานออกจากแหล่งจ่ายไฟ

 2. ขณะที่กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ ให้เสียบปลั๊กเครื่องสถานีฐานเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ และกดปุ่มรีเซ็ตค้างต่อไปประมาณ 5 วินาที จนกว่าคุณจะเห็นไฟแสดงสถานะสามดวงสว่างขึ้น จากนั้นจึงปล่อยปุ่ม

รีเซ็ตสถานีฐาน AirPort Graphite หรือ Snow (Dual Ethernet) รุ่น 802.11b

ค้นหาปุ่มรีเซ็ตบนสถานีฐานซึ่งอยู่ข้างพอร์ต ใช้ปากกาหรือคลิปหนีบกระดาษที่ดัดตรงกดที่ปุ่มนี้เมื่อระบบแจ้งให้ดำเนินการ หากคุณใช้สถานีฐาน AirPort Graphite หรือ AirPort Snow (Dual Ethernet) ให้ต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับสถานีฐานโดยตรงด้วยสาย Ethernet

ปุ่มรีเซ็ตที่ด้านหลังของเครื่องสถานีฐาน Snow ไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ

การรีเซ็ตจากระบบ (Mac OS X v10.6 หรือก่อนหน้า)

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานีฐานต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟ

 2. กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้เป็นเวลา 1 วินาที LED ดวงกลางจะกระพริบวินาทีละหนึ่งครั้งในขณะที่อุปกรณ์อยู่ในโหมดการรีเซ็ตจากระบบ รหัสผ่านเครื่องสถานีฐานจะถูกตั้งค่าเป็น "public" และที่อยู่ IP จะถูกรีเซ็ต

 3. คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องสถานีฐานที่ถูกรีเซ็ตได้โดยใช้การตั้งค่าเครือข่ายด้วยตนเองต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • ที่อยู่ IP 192.42.249.15

  • ซับเน็ต 255.255.255.0

  • เราเตอร์ 192.42.249.13

 4. จากเมนูสถานะ Wi-FiNo alt supplied for Image ให้เลือกเครือข่าย Wi-Fi ที่สร้างโดยสถานีฐาน

 5. เปิด AirPort Admin Utility สำหรับ Graphite และ Snow 4.2.5 เพื่อกำหนดค่าสถานีฐานใหม่

  • ที่อยู่ IP: อย่าเปลี่ยนแปลงที่อยู่ IP เว้นแต่ว่าคุณจะได้รับที่อยู่ IP จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ดูแลระบบของคุณ

  • รีเซ็ตรหัสผ่านเครื่องสถานีฐาน

  • เปิดการเข้ารหัสเพื่อเปิดใช้งานการป้องกันด้วยรหัสผ่านสำหรับเครือข่ายของคุณ หากคุณเปิดการเข้ารหัส ให้ป้อนรหัสผ่านใหม่สำหรับเครือข่ายของคุณ

  • ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านหรือการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณต้องการ จากนั้นคลิกอัปเดต เครื่องสถานีฐานจะใช้การตั้งค่าใหม่หลังจากรีสตาร์ทแล้ว

การรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (Mac OS X v10.5 หรือก่อนหน้า)

 1. กำหนดการตั้งค่า TCP ของคอมพิวเตอร์ให้เชื่อมต่อโดยใช้ Ethernet ดังนี้

  • ที่อยู่ IP 192.42.249.15

  • ซับเน็ต 255.255.255.0

  • เราเตอร์ 192.42.249.13

 2. ถอดเครื่องสถานีฐานออกจากแหล่งจ่ายไฟ แล้วเชื่อมต่ออีกครั้ง

 3. เมื่อไฟแสดงสถานะทั้งสามดวงสว่างขึ้น ให้กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้เป็นเวลา 30 วินาที จนกว่าไฟดวงกลางของสถานีฐาน AirPort สว่างขึ้น หากคุณใช้สถานีฐาน Graphite และไฟดวงกลางเป็นสีเขียว แสดงว่าคุณกดปุ่มรีเซ็ตช้าเกินไป ให้ถอดปลั๊กไฟ แล้วลองใหม่อีกครั้ง

 4. เปิด AirPort Admin Utility สำหรับ Graphite และ Snow 4.2.5 ชื่อสถานีฐานจะถูกตั้งค่าเป็น Ethernet ID ของสถานีฐาน เช่น 00-50-E4-5B-8F-EA

วันที่เผยแพร่: