เปลี่ยนชื่อ Apple Watch ของคุณ

ตั้งชื่อ Apple Watch เพื่อให้ระบุง่ายขึ้น

วิธีเปลี่ยนชื่อ Apple Watch ของคุณ

  1. บนอุปกรณ์ iOS ให้เปิดแอป Apple Watch จากนั้นแตะแท็บ Apple Watch ของฉัน

  2. ไปที่ทั่วไป > เกี่ยวกับ

  3. แตะบรรทัดแรกซึ่งจะแสดงชื่อของอุปกรณ์

  4. เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ แล้วแตะเสร็จบนคีย์บอร์ด

ไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ
วันที่เผยแพร่: