ใช้ S/MIME เพื่อส่งและรับข้อความที่เข้ารหัสในแอปเมลใน iOS

iOS รองรับ S/MIME เพื่อให้คุณสามารถส่งข้อความอีเมลที่เข้ารหัสได้

หากต้องการส่งข้อความที่เข้ารหัส ให้ติดตั้งใบรับรอง S/MIME สำหรับบัญชีอีเมลของคุณ รับใบรับรอง S/MIME ได้จากผู้ให้บริการออกใบรับรอง (CA) หรือจากองค์กรของคุณ หากใช้บัญชี Exchange จำเป็นต้องมีใบรับรองของผู้รับด้วย (คีย์สาธารณะ)

เปิดใช้งานการเข้ารหัสข้อความ

เมื่อกำหนดค่า S/MIME ให้กับบัญชีแล้ว คุณสามารถเลือก "เข้ารหัสโดยค่าเริ่มต้น" เมื่อเขียนข้อความใหม่ได้ดังนี้

  1. เปิดแอปการตั้งค่า

  2. เลือก เมล > บัญชี

  3. เลือกบัญชีที่มีข้อความที่คุณต้องการเข้ารหัสโดยค่าเริ่มต้น

  4. เลือก บัญชี > ขั้นสูง > เข้ารหัสโดยปกติ จากนั้นเปิดใช้ เข้ารหัสโดยปกติ

เมื่อตอบกลับหรือส่งต่อข้อความ สถานะการเข้ารหัสของข้อความของคุณจะตรงกับสถานะของข้อความขาเข้า แทนที่จะเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นของระบบ คุณยังสามารถใช้ปุ่มล็อค สีน้ำเงินNo alt supplied for Image No alt supplied for Imageในช่องที่อยู่เพื่อเปลี่ยนสถานะการเข้ารหัสของข้อความขาออกได้ด้วย

ส่งข้อความที่เข้ารหัส

หากผู้รับเป็นผู้ใช้ในสภาพแวดล้อม Exchange เดียวกัน iOS สามารถค้นหาใบรับรองที่จำเป็นสำหรับการเข้ารหัสข้อความได้ iOS จะดึงข้อมูลใบรับรองจาก GAL คุณจะเป็นปุ่มล็อคNo alt supplied for Imageในช่องที่อยู่เมื่อคุณเขียนข้อความ และผู้รับจะสามารถถอดรหัสข้อความได้ ถ้าคุณไม่ได้ใช้บัญชี Exchange หรือถ้าผู้รับไม่ได้อยู่ในองค์กรเดียวกัน คุณต้องส่งและรับอีเมลที่ลงชื่อก่อนส่งข้อความที่เข้ารหัส

เชื่อถือลายเซ็นของผู้รับด้วยตนเอง

หากลายเซ็นของผู้รับที่คุณตั้งใจจะส่งข้อความให้ไม่ได้รับการเชื่อถือ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งใบรับรองของผู้รับบนอุปกรณ์

  1. แตะที่อยู่ของผู้ส่งในข้อความที่ลงชื่อจากผู้รับที่คุณตั้งใจจะส่งข้อความให้ ลายเซ็นที่ไม่ได้รับการเชื่อถือจะมีเครื่องหมายคำถามสีแดง ทางด้านขวาของที่อยู่ผู้ส่ง แอปเมลจะระบุลายเซ็นที่ถูกต้องด้วยเครื่องหมายถูกสีน้ำเงิน ทางด้านขวาของที่อยู่ผู้ส่ง

  2. หากใบรับรองของผู้ส่งออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองที่ไม่รู้จัก คุณสามารถติดตั้งใบรับรองสำหรับที่อยู่อีเมลนี้ได้ด้วยตนเอง แตะดูใบรับรอง

  3. หากต้องการติดตั้งและเชื่อถือใบรับรองการลงชื่อของผู้ส่ง ให้แตะติดตั้ง

  4. ปุ่มติดตั้งเปลี่ยนสีเป็นสีแดงและแสดงคำว่า "นำออก" แตะเสร็จสิ้นที่มุมขวาบนเพื่อสิ้นสุดขั้นตอนการติดตั้งใบรับรอง

  5. iOS จะเชื่อมโยงใบรับรองดิจิทัลนี้กับที่อยู่อีเมลของผู้รับ เพื่อให้สามารถเข้ารหัสข้อความได้

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: