หากคุณเห็น "อุปกรณ์ USB ถูกปิดใช้งาน" บน Mac

ไดรฟ์ กล้อง คีย์บอร์ด ฮับ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เสียบเข้ากับพอร์ต Mac ของคุณของคุณสามารถขอใช้กำลังไฟได้ในปริมาณที่จำกัด

หาก Mac ไม่รู้จักอุปกรณ์ภายนอก และมีข้อความแจ้งว่าอุปกรณ์ต้องการพลังงานมากขึ้น, ไม่สามารถดําเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ได้ หรืออุปกรณ์ USB ถูกปิดใช้งาน ให้ลองขั้นตอนเหล่านี้

  • ถอดอุปกรณ์ภายนอกออกจาก Mac แล้วต่อกลับเข้าไปใหม่

  • เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกของคุณเข้ากับพอร์ตอื่นๆ ใน Mac

  • หากอุปกรณ์ภายนอกเชื่อมต่ออยู่กับฮับ USB หรือ Thunderbolt ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ Mac โดยตรง

  • หากฮับ USB หรือ Thunderbolt มีกำลังไฟในตัว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าฮับนั้นเชื่อมต่ออยู่กับอะแดปเตอร์ AC

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อบริการช่วยเหลือของ Apple

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: