ดูว่าคุณต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud เท่าใดสำหรับคลังรูปภาพบน Mac

รูปภาพ iCloud ของคุณจะนับรวมอยู่ในพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ด้วย ดังนั้น หากต้องการดูว่าคุณต้องใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเท่าใดในการเก็บคลังรูปภาพบน Mac ทั้งคลังลงใน iCloud ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ตรวจสอบขนาดคลังรูปภาพของคุณ

เปิดแอปรูปภาพ แล้วเลือกรูปภาพ > การตั้งค่า > ทั่วไป คลิก "แสดง" ในปุ่ม Finder เพื่อไปยังคลังรูปภาพ หลังจากที่ Finder เปิดขึ้นมาแล้ว ให้เลือกคลังรูปภาพของคุณ จากนั้นเลือกไฟล์ > ขอรายละเอียด ขนาดจะแสดงอยู่ใต้ "ทั่วไป"

ขนาดคลังรูปภาพบน Mac มักจะใหญ่กว่าพื้นที่ว่างที่ต้องใช้ในการจัดเก็บรูปภาพและวิดีโอใน iCloud เล็กน้อย*

ดูว่าคุณใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud เท่าใดในขณะนี้

เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นเลือก iCloud เพื่อดูพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่คุณสามารถใช้ได้

บวกขนาดของคลังรูปภาพกับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ที่คุณใช้อยู่

หากต้องการจัดเก็บทั้งคอนเทนต์ iCloud ในปัจจุบันและคลังรูปภาพ คุณจะต้องใช้แผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ที่มีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับจัดเก็บข้อมูลทั้งสองประเภท

เมื่อคุณสมัครใช้ iCloud คุณจะได้รับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลฟรี 5 GB โดยอัตโนมัติ หากคุณใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud จนหมดแล้ว คุณสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ โดยเริ่มต้นที่ 50GB ในราคา $0.99 ต่อเดือน ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถลดขนาดคลังรูปภาพได้ด้วยเช่นกัน

*มีเหตุผลอยู่หลายประการที่อาจทำให้ขนาดของคลังรูปภาพบน Mac ใหญ่กว่าพื้นที่ที่ต้องใช้ในการจัดเก็บรูปภาพและวิดีโอของคุณ ซึ่งได้แก่

  • คลังรูปภาพของคุณอาจมีรูปภาพหรือวิดีโอที่ถูกเพิ่มลงในรูปภาพ iCloud จากอุปกรณ์อื่นอยู่แล้ว

  • มีไฟล์ระบบขนาดเล็กรวมอยู่ในขนาดคลังรูปภาพที่คุณเห็นด้วย แต่จะไม่มีการอัปโหลดไฟล์เหล่านี้เมื่อคุณเปิดใช้งานรูปภาพ iCloud

  • Mac และ iCloud นับขนาด GB แตกต่างกัน ซึ่ง Mac แสดงการแทนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเป็นหน่วยทศนิยม ฐาน 10 โดยที่ 1 GB = 1,000,000,000 ไบต์ ชั้นของพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud จะนับเป็นไบนารี ฐาน 2 โดยที่ 1 GB = 1, 073,741,824 ไบต์

วันที่เผยแพร่: