หากคุณไม่สามารถทำการเปลี่ยนฉากยาวขึ้นใน iMovie

หากการแจ้งเตือนระบุว่าคลิปมีสื่อไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนความยาวของการเปลี่ยนฉาก ให้ตัดแต่งคลิปถัดจากการเปลี่ยนฉาก

ใน iMovie สำหรับ macOS คุณอาจต้องการทำให้การเปลี่ยนฉากระหว่างคลิปยาวขึ้น เพื่อให้การเปลี่ยนฉากระหว่างคลิปช้าลง เมื่อคุณพยายามทำให้การเปลี่ยนฉากยาวขึ้น คุณอาจเห็นการแจ้งเตือนนี้:

ไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ

การแจ้งเตือนนี้หมายความว่า iMovie ต้องการฟุตเทจเพิ่มเติมจากหนึ่งหรือสองคลิปเพื่อสร้างการซ้อนทับ

ไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ

หากต้องการทำให้การเปลี่ยนฉากยาวขึ้น คุณสามารถตัดแต่งคลิปที่อยู่ถัดจากการเปลี่ยนฉากด้วยตนเอง*

* หากคุณเลือก "ไม่ต้องเตือนฉันอีก" ในการแจ้งเตือน iMovie จะตัดแต่งคลิปถัดจากการเปลี่ยนฉากให้โดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่คุณป้อน

ตัดแต่งคลิปด้วยตนเอง

หากต้องการทำให้การเปลี่ยนฉากยาวขึ้น ให้ตัดแต่งคลิปถัดจากการเปลี่ยนฉากจนกว่าคุณจะสามารถป้อนระยะเวลาที่คุณต้องการได้

  1. ในเส้นเวลา ให้วางตัวชี้เมาส์เหนือคลิปที่ด้านใดด้านหนึ่งของการเปลี่ยนฉากจนกว่าตัวชี้ของคุณจะกลายเป็นเครื่องมือตัดแต่งคลิปไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ ลูกศรจะระบุทิศทางที่คุณสามารถตัดแต่งคลิปได้

  2. ลากคลิปไปตรงกลางเพื่อทำให้คลิปสั้นลง

    No alt supplied for Image
  3. คลิกสองครั้งที่การเปลี่ยนฉาก ป้อนระยะเวลาที่คุณต้องการ แล้วคลิกปรับใช้

    No alt supplied for Image
  4. หากการแจ้งเตือนปรากฏขึ้นอีก ให้ตัดแต่งฟุตเทจเพิ่มเติม ตัดแต่งไปเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะสามารถป้อนระยะเวลาที่คุณต้องการได้

ใช้การเปลี่ยนฉากใน iMovie บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

ใน iMovie สำหรับ iOS การเปลี่ยนฉากจะใช้งานได้ช่วงระยะเวลาคงที่ นั่นคือครึ่งวินาที หนึ่งวินาที หนึ่งวินาทีครึ่ง หรือสองวินาที หากต้องการเพิ่มการเปลี่ยนฉาก ให้แตะไอคอนไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ ระหว่างคลิปที่คุณต้องการเพิ่มการเปลี่ยนฉาก จากนั้นแตะประเภทการเปลี่ยนฉากใต้เส้นเวลา หากต้องการเปลี่ยนความยาวของการเปลี่ยนฉาก ให้แตะหนึ่งในตัวเลือกระยะเวลาภายใต้เส้นเวลา iMovie จะตัดแต่งคลิปโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่คุณเลือก

ไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: