ดาวน์โหลดคอลเลกชั่นเสียงกล่องของเล่นสำหรับ GarageBand สำหรับ macOS

หากต้องการดาวน์โหลดเอฟเฟ็กต์เสียงสัตว์ เสียงเครื่องจักร และเสียงต่างๆ ที่อยู่ในคอลเลกชั่นเสียงกล่องของเล่น ให้ดาวน์โหลดคอลเลกชั่นของเสียงแบบสมบูรณ์สำหรับ GarageBand

หากต้องการดาวน์โหลดคอลเลกชั่นเสียงกล่องของเล่น ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Mac ที่ใช้ GarageBand เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

  1. เปิด GarageBand จากนั้นเลือก GarageBand> คลังเสียง > ดาวน์โหลดเสียงที่มีให้ใช้งานทั้งหมด

  2. คลิกดำเนินการต่อ

  3. เมื่อดาวน์โหลดเสียงใหม่แล้ว คุณจะสามารถเข้าถึงเสียงเหล่านั้นในหน้าต่างเลือกลูป หากต้องการเปิดหน้าต่างเลือกลูป ให้คลิก ปุ่มหน้าต่างเลือกลูปไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพในแถบควบคุม คลิกที่เมนูป๊อปอัพ Loop Packs จากนั้นเลือกกล่องของเล่นจากเมนู

วันที่เผยแพร่: