iPod nano (รุ่นที่ 6 และใหม่กว่า): วิธีใช้ VoiceOver

VoiceOver จะอธิบายออกเสียงสิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อให้คุณสามารถใช้ iPod nano (รุ่นที่ 6) ได้โดยไม่ต้องดู

VoiceOver จะพูดในภาษาที่คุณระบุในการตั้งค่าการช่วยการเข้าถึงบน iPod โดย VoiceOver มีให้บริการในหลายภาษาแต่ไม่มีให้บริการในบางภาษา

VoiceOver จะบอกคุณเกี่ยวกับแต่ละองค์ประกอบบนหน้าจอเมื่อคุณเลือก เมื่อคุณเลือกองค์ประกอบ จะมีกรอบสี่เหลี่ยมสีดำล้อมรอบองค์ประกอบนั้นและ VoiceOver จะพูดชื่อหรืออธิบายรายการดังกล่าว กรอบสี่เหลี่ยมเรียกว่าเคอร์เซอร์ VoiceOver หากคุณเลือกข้อความ VoiceOver จะอ่านข้อความนั้น หากคุณเลือกตัวควบคุม (เช่นปุ่มหรือสวิตช์) VoiceOver อาจบอกให้คุณทราบถึงการดำเนินการของรายการหรือให้คำแนะนำ (ตัวอย่างเช่น "แตะสองครั้งเพื่อเปิด")

เพื่อตั้งค่า VoiceOver

 1. จากหน้าจอโฮมให้แตะการตั้งค่า > ทั่วไป

 2. แตะการช่วยการเข้าถึง > VoiceOver

 3. แตะสวิตช์เปิด/ปิดเพื่อเปิด VoiceOver

  VoiceOver changes the gestures used to control iPod
 4. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้แตะตกลงเพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

หากคุณไม่ทำอะไรเป็นเวลา 15 วินาที กล่องโต้ตอบจะหายไปและ VoiceOver จะปิด คุณจะได้ยินประกาศว่า VoiceOver ปิดอยู่

เมื่อคุณเปิด VoiceOver คุณจะใช้ชุดคำสั่งนิ้วอื่นเพื่อควบคุม iPod nano หากคุณเปลี่ยนใจและต้องการปิด VoiceOver ให้ใช้สองนิ้วแตะสองครั้งเพื่อเลื่อนสวิตช์ไปที่ปิด หากคุณได้ออกจากหน้าจอการตั้งค่าคุณจะต้องใช้คำสั่งนิ้ว VoiceOver เพื่อกลับไปยังการตั้งค่าและปิด

วิธีปิด VoiceOver บน iPod nano โดยใช้คำสั่งนิ้ว VoiceOver

จากหน้าจอโฮมให้ใช้สองนิ้วปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะเห็นหรือได้ยิน "หน้า 2 จาก 2" บน iPod nano (รุ่นที่ 7) หรือ "การตั้งค่า" บน iPod (รุ่นที่ 6)

หากไอคอนจัดเรียงใหม่หรือหากมีหน้าจอโฮมมากกว่า 4 หน้าจอคุณอาจได้ยินเสียงที่แตกต่างกัน

 1. ใช้หนึ่งนิ้วเลื่อนไปรอบๆ หน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน "การตั้งค่า"

 2. แตะสองครั้งเพื่อเปิดการตั้งค่า

 3. เลื่อนนิ้วของคุณขึ้นหรือลงบนหน้าจอจนกว่าคุณจะเห็นหรือได้ยิน "ทั่วไป" แล้วแตะสองครั้ง

 4. เลื่อนนิ้วของคุณขึ้นหรือลงบนหน้าจอจนกว่าคุณจะเห็นหรือได้ยิน "การช่วยการเข้าถึง" จากนั้นแตะสองครั้ง

 5. เลื่อนนิ้วของคุณขึ้นหรือลงบนหน้าจอจนกว่าคุณจะเห็นหรือได้ยิน VoiceOver แล้วแตะสองครั้ง

 6. แตะสองครั้งเมื่อคุณได้ยิน "เปิดปุ่มสวิตช์ VoiceOver"

 7. คุณจะได้ยิน "ปิด VoiceOver" เพื่อยืนยันว่าได้ตั้งค่าแล้ว ตอนนี้คุณสามารถใช้คำสั่งนิ้วมาตรฐานเพื่อควบคุม iPod nano ได้แล้ว

หมายเหตุ: คุณยังสามารถปิด VoiceOver ได้ด้วยการรีเซ็ต iPod ของคุณ

ท่าทางการใช้ VoiceOver

เมื่อเปิด VoiceOver คุณจะใช้คำสั่งนิ้วต่อไปนี้เพื่อควบคุม iPod nano ได้

หากต้องการ

ให้

อ่านหน้าจอโดยเริ่มจากด้านบนสุด

ใช้สองนิ้วปัดขึ้น

อ่านหน้าจอจากการเลือกปัจจุบัน

ใช้สองนิ้วปัดลง

หยุดพูดหรือให้พูดต่อ

ใช้นิ้วเดียวแตะหน้าจอ

เลือกรายการในเคอร์เซอร์ VoiceOver

ใช้นิ้วเดียวแตะหน้าจอ

เปิดใช้งานรายการในเคอร์เซอร์ VoiceOver

ใช้นิ้วเดียวแตะสองครั้ง

เลื่อนซ้ายหนึ่งหน้า

ใช้สองนิ้วปัดไปทางขวา

เลื่อนขวาหนึ่งหน้า

ใช้สองนิ้วปัดไปทางซ้าย

เลื่อนขึ้นหนึ่งหน้าจอในรายการหรือเมนู

ใช้นิ้วเดียวปัดลง

เลื่อนลงหนึ่งหน้าจอในรายการหรือเมนู

ใช้นิ้วเดียวปัดขึ้น

เริ่มหรือหยุดการกระทำในปัจจุบัน

ใช้สองนิ้วแตะหน้าจอ

เพิ่มหรือลดค่าของตัวควบคุมที่เลือก

ใช้นิ้วเดียวปัดขึ้นหรือปัดลง

กลับไปที่หน้าจอโฮม

ใช้นิ้วเดียวแตะสองครั้งแล้วค้างไว้

ดูเพิ่มเติม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VoiceOver

วันที่เผยแพร่: