GarageBand: "รหัสข้อผิดพลาด -2 ถูกส่งกลับมาโดยไดรเวอร์ CoreAudio"

เมื่อคุณเปิด GarageBand คุณอาจได้รับข้อความเตือนนี้:

"รหัสข้อผิดพลาด -2 ถูกส่งกลับมาโดยไดรเวอร์ CoreAudio"

หากคุณคลิกปุ่ม ดำเนินการต่อ เสียงในโปรเจ็กต์จะไม่เล่น

ปัญหานี้จะส่งผลต่อ GarageBand 3.0.2 หรือใหม่กว่า

เพื่อแก้ปัญหานี้:

  1. คลิกปุ่ม ดำเนินการต่อ เพื่อทำให้ข้อความเตือนหายไป

  2. จากเมนูแอปพลิเคชั่น GarageBand เลือก การตั้งค่า

  3. เลือกบานหน้าต่าง เสียง/MIDI

  4. ตั้งค่าเมนู สัญญาณเสียงเข้า และ สัญญาณเสียงออก ไปที่อินเทอร์เฟซเสียงที่ถูกต้อง สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ ค่านี้จะเป็นเสียงในตัวเครื่อง

  5. ปิดหน้าต่างการตั้งค่า

วันที่เผยแพร่: