บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

เกี่ยวกับ EPUB ที่สร้างขึ้นด้วย iBooks Author

iBooks Author 2.3 และใหม่กว่าจะมีแม่แบบ EPUB ใหม่ที่คุณสามารถสร้างหนังสือที่เต็มไปด้วยสื่อแบบต่างๆ ที่เข้ากันได้กับ Apple Books และโปรแกรมอ่าน EPUB อื่นๆ

ต่อไปนี้คือสิ่งที่แม่แบบ EPUB ของ iBooks Author ทำได้

  • ส่งออกเป็นรูปแบบ EPUB 3

  • ช่วยให้ผู้อ่านสามารถอ่านได้ทั้งในมุมมองแบบมีเลขหน้าและแบบเลื่อน

  • ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเปลี่ยนขนาดแบบอักษรในหนังสือได้

  • สามารถรวมวิดเจ็ตแบบโต้ตอบบางอย่างได้ เช่น ภาพยนตร์, คลิปเสียง, HTML และแกลเลอรี่ภาพ

  • สามารถดูได้ในโปรแกรมอ่าน EPUB ใดก็ได้ที่รองรับ EPUB 3

เมื่อคุณดู EPUB ที่สร้างขึ้นด้วยแม่แบบเหล่านี้ใน Apple Books ไฟล์ EPUB จะมีลักษณะเหมือนกับใน iBooks Author แต่อาจปรากฏแตกต่างไปเล็กน้อยในแอพพลิเคชั่นสำหรับอ่านแบบอื่นๆ นอกจากนี้ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแบบอักษรหรือดู EPUB ที่สร้างขึ้นด้วยแม่แบบเหล่านี้ในโหมดกลางคืน

วันที่เผยแพร่: