GarageBand สำหรับ iOS: ปัญหากับเพลงที่สร้างด้วยแอปเวอร์ชั่นใหม่กว่า

เรียนรู้สิ่งที่ควรทำหากคุณมีปัญหากับเพลงที่สร้างด้วย GarageBand สำหรับ iOS เวอร์ชั่นใหม่กว่า

หากเพลงถูกสร้างใน GarageBand สำหรับ iOS เวอร์ชั่นที่ใหม่กว่าเวอร์ชั่นที่คุณกำลังใช้อยู่ บางคุณสมบัติอาจทำงานไม่เป็นไปตามที่คุณคาดไว้ ตัวอย่างเช่น เล่นอัตโนมัติในเครื่องดนตรีอัจฉริยะอาจเล่นวนผิดปกติหากเพลงถูกสร้างพร้อมลายเซ็นเวลาที่ไม่รองรับโดยเวอร์ชั่นของ GarageBand สำหรับ iOS ที่คุณกำลังใช้อยู่

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้เวอร์ชั่นเดียวกันหรือเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่าของ GarageBand สำหรับ iOS เพื่อเล่นเพลง

วันที่เผยแพร่: