GarageBand สำหรับ iOS (v2.0): ปัญหาการเล่นหรือการบันทึกด้วย Audiobus

โปรดดูบทความนี้หากคุณไม่สามารถเล่นหรือบันทึกจาก Audiobus ใน GarageBand สำหรับ iOS (v2.0)

โปรดอัปเดตอุปกรณ์ iOS ของคุณ ให้เป็น iOS 7.0.3 หรือใหม่กว่า

วันที่เผยแพร่: