GarageBand สำหรับ iOS 1.2: เริ่มอัดทับ/หยุดอัดทับไม่พร้อมใช้ในระหว่างแจมเซ็สชั่น

ปุ่มบันทึกอาจไม่พร้อมใช้ระหว่างเล่นในแจมเซ็สชั่น ซึ่งจะไม่อนุญาตให้คุณเริ่มอัดทับหรือหยุดอัดทับ

ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ หากผู้เข้าร่วมมีแทร็กเครื่องอัดเสียงหรือแอมป์กีตาร์ที่เลือก หากต้องการเริ่มอัดทับหรือหยุดอัดทับในระหว่างแจมเซ็สชั่น ให้เลือกแทร็กเสียงซอฟต์แวร์เครื่องดนตรี

เรียนรู้เพิ่มเติม

หากต้องการบันทึกแทร็กเครื่องอัดเสียงหรือแอมป์กีตาร์ในอุปกรณ์ของผู้เข้าร่วมมากกว่าหนึ่งเครื่องพร้อมๆ กัน ให้เปิดแถบควบคุมหัวหน้าวง กด บันทึก ในอุปกรณ์ของหัวหน้าวง

วันที่เผยแพร่: