GarageBand: ไม่สามารถปรับมุมซ้ายของแถบหลายเทคได้

เมื่อคุณทำงานกับแถบหลายเทค คุณไม่สามารถปรับความยาวโดยใช้มุมซ้ายของแถบได้

พฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมที่ปกติสำหรับแถบหลายเทค มุมซ้ายของแถบหลายเทคไม่สามารถปรับความยาวได้ มุมขวาสามารถปรับได้ และทั้งมุมซ้ายและขวาจะสามารถปรับได้สำหรับแถบเทคเดียว

วันที่เผยแพร่: