หากคุณเห็น "ได้เปิดใช้งานบัญชีฟรีถึงจำนวนสูงสุดแล้ว"

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณเห็นการแจ้งเตือนเมื่อพยายามสร้าง Apple ID หรือตั้งค่า iCloud บน iPhone, iPad หรือ Mac

ทำไมคุณจึงเห็นข้อความนี้

หากคุณเห็น "ได้เปิดใช้งานบัญชีฟรีถึงจำนวนสูงสุดแล้วบน [อุปกรณ์] เครื่องนี้" แสดงว่าคุณมี Apple ID ใหม่เกินจำนวนที่คุณสามารถตั้งค่ากับ iCloud บนอุปกรณ์เครื่องเดียวในหนึ่งปีแล้ว

คุณอาจเห็นข้อความนี้เมื่อ:

  • ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ที่คุณสร้างไว้บนเว็บ, Apple TV หรืออุปกรณ์ของบุคคลที่สาม แต่ยังไม่ได้ตั้งค่ากับ iCloud

  • ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ที่มีสิทธิ์เข้าถึง iCloud บนเว็บเท่านั้น

คุณควรทำอย่างไร

หากคุณมี iPhone, iPad, หรือ Mac อีกเครื่อง คุณสามารถลองตั้งค่า iCloud ด้วย Apple ID ของคุณบนอุปกรณ์นั้นได้ ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ จากนั้นทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อเริ่มใช้ iCloud

หรือถ้าคุณมี Apple ID ที่ตั้งค่ากับ iCloud อยู่แล้ว ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID นั้นแทน

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ

หากคุณยังต้องการตั้งค่า iCloud ด้วย Apple ID นี้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple เพื่อขอความช่วยเหลือ

Apple ID คือบัญชีที่คุณใช้เพื่อเข้าสู่บริการต่างๆ ของ Apple เช่น App Store, Apple Music, iCloud, iMessage, FaceTime และอื่นๆ คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บริการทั้งหมดของ Apple ได้ด้วย Apple ID และรหัสผ่านเพียงชุดเดียวนี้

วันที่เผยแพร่: