หาก iPhone หรือ iPad ของคุณสูญหายหรือถูกขโมย

หากคุณทำ iPhone หายหรือคิดว่าอาจถูกขโมย แอปค้นหาของฉันสามารถช่วยปกป้องอุปกรณ์ บัญชี และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

ระบุว่าสูญหายบน iCloud.com/find เพื่อล็อคอุปกรณ์ของคุณ

ในการลงชื่อเข้าใช้iCloud.com/find คุณไม่จำเป็นต้องป้อนรหัสยืนยัน ทั้งนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้ค้นหาอุปกรณ์ได้ แม้ว่าอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ของคุณจะสูญหายหรือถูกขโมย

หากคุณพบข้อความแจ้งให้ป้อนรหัสยืนยันหลังจากลงชื่อเข้าด้วย Apple ID และรหัสผ่าน ให้เลือกปุ่มค้นหาอุปกรณ์แทน

เมื่อคุณระบุ iPhone หรือ iPad ของคุณเป็นสูญหาย อุปกรณ์ของคุณจะถูกล็อคในโหมดสูญหาย โดยจะถูกล็อคด้วยรหัสผ่าน บัตรชำระเงินและบัตรผ่านที่คุณใช้กับ Apple Pay จะถูกระงับ และคุณสามารถแสดงหมายเลขโทรศัพท์และข้อความให้บุคคลที่พบอุปกรณ์ของคุณเห็นได้

 1. ลงชื่อเข้าเพื่อiCloud.com/find

 2. เลือก iPhone หรือ iPad หากค้นหาพบ แผนที่จะซูมเข้าที่ตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณ

 3. เลือกระบุว่าสูญหาย จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์และข้อความไว้

 4. เลือกเปิดใช้งานเพื่อล็อค iPhone หรือ iPad ด้วยรหัสที่มี หากคุณไม่ได้ตั้งชุดรหัสเอาไว้ คุณเห็นข้อความแจ้งให้สร้างรหัส

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โหมดสูญหายบน iCloud.com

หากไม่ได้เปิดคุณสมบัติค้นหาของฉันบนอุปกรณ์เอาไว้ก่อนที่จะสูญหายหรือถูกขโมย อุปกรณ์จะไม่แสดงขึ้นบน iCloud.com/find หรือในแอปค้นหาของฉัน และคุณจะไม่สามารถระบุเป็นสูญหายหรือลบข้อมูลจากระยะไกลได้ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณควรลงชื่อเข้าappleid.apple.com และเปลี่ยนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณทันที

ค้นหา iPhone หรือ iPad

 • เมื่อคุณเลือก iPhone หรือ iPad แผนที่จะซูมเข้าที่ตำแหน่งของอุปกรณ์

 • หาก iPhone หรือ iPad ของคุณถูกขโมยหรือปรากฏบนแผนที่ในตำแหน่งที่คุณไม่รู้จัก (เช่น ที่อยู่ที่ไม่คุ้นเคย) อย่าพยายามนำอุปกรณ์กลับคืนมาด้วยตนเอง โปรดติดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นแทน

หากคุณเปิดคุณสมบัติการป้องกันอุปกรณ์ที่โดนขโมยใน iPhone เอาไว้

 • หาก iPhone ของคุณไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่คุ้นเคย คุณต้องยืนยันตัวตนด้วย Face ID หรือ Touch ID เพื่อปิดโหมดสูญหาย

 • หากคุณหรือบุคคลอื่นพยายามเปลี่ยนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณบน iPhone ในตำแหน่งที่ไม่คุ้นเคย iPhone ของคุณอาจไม่ปรากฏบนแผนที่ในหน้าiCloud.com/find คุณยังคงสามารถระบุว่าสูญหายเพื่อล็อคอุปกรณ์ได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันอุปกรณ์ที่ถูกขโมยสำหรับ iPhone

วิธีอื่นในการค้นหา iPhone หรือ iPad

หากคุณมีอุปกรณ์ Apple เครื่องอื่น อาทิ อุปกรณ์ที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณเอง หรืออุปกรณ์อยู่ในกลุ่มการแชร์กันในครอบครัว คุณสามารถใช้แอปค้นหาของฉันเพื่อล็อค iPhone หรือ iPad ของคุณและช่วยคุณค้นหาได้

ไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ

ใช้ Apple Watch

คิดว่า iPhone ของคุณอยู่ใกล้ๆ ใช่ไหม หากคุณมี Apple Watch ให้เปิดศูนย์ควบคุม คุณสามารถแตะเพื่อเล่นเสียงบน iPhone ของคุณ หรือกดปุ่มค้างไว้เพื่อกะพริบไฟฉายของ iPhone และคุณสามารถดูทิศทางไปยังตำแหน่งของโทรศัพท์ได้จาก Watch*

ไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ

ใช้แอปค้นหาของฉันบนอุปกรณ์เครื่องอื่น

หากคุณมีอุปกรณ์ Apple เครื่องอื่นที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ ให้ใช้ค้นหาของฉันบนอุปกรณ์นั้นเพื่อล็อคและค้นหา iPhone หรือ iPad ของคุณ

ใช้ค้นหาของฉันบนอุปกรณ์ Apple เครื่องอื่น

ไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ

ใช้อุปกรณ์ของสมาชิกในครอบครัว

หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการแชร์กันในครอบครัว อุปกรณ์ของคุณสามารถปรากฏขึ้นใน "ค้นหาของฉัน" บนอุปกรณ์ของสมาชิกในครอบครัวของคุณได้

ใช้ iPhone ของสมาชิกในครอบครัว

*หากต้องการใช้ตำแหน่งที่ตั้งจริงเพื่อดูทิศทางไปยังตำแหน่งของ iPhone ด้วยปุ่มส่งสัญญาณหา iPhone คุณต้องใช้ Apple Watch Series 9 หรือ Apple Watch Ultra 2 และ iPhone 15 หรือใหม่กว่า หาก Apple Watch ของคุณอยู่ใน โหมดประหยัดพลังงาน

หาก iPhone หรือ iPad ของคุณสูญหายถาวรหรือถูกขโมย

หาก iPhone หรือ iPad ของคุณสูญหายและคุณหาไม่เจอ หรืออุปกรณ์ของคุณถูกขโมย ให้ทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมต่อไปนี้เพื่อปกป้องบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเปลี่ยนอุปกรณ์ของคุณ (หากสามารถทำได้)

รายงาน iPhone หรือ iPad ที่สูญหาย

 • แจ้งความต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจขอหมายเลขประจำเครื่องของ iPhone หรือ iPad ของคุณ ซึ่งคุณสามารถค้นหาได้แม้ว่าคุณจะไม่มีอุปกรณ์ก็ตาม

 • ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณเพื่อรายงานถึง iPhone ที่สูญหาย ขอให้พวกเขาปิดการใช้งานบัญชีของคุณ และยื่นคําร้องหาก iPhone ได้รับการคุ้มครองภายใต้แผนของผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณ

เรียนรู้วิธีค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์

อัปเดตข้อมูลบัญชีของคุณ

 • เปลี่ยนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ: ลงชื่อเข้าใช้ appleid.apple.com จากนั้นเลือกลงชื่อเข้าใช้และความปลอดภัย เลือกรหัสผ่าน และทำตามคำแนะนำ

 • ลบ iPhone หรือ iPad ของคุณออกจากอุปกรณ์ที่เชื่อถือ Apple ID ได้ โดยการลงชื่อเข้า appleid.apple.com จากนั้นเลือกอุปกรณ์จากแถบด้านข้าง เลือกอุปกรณ์ของคุณ เลื่อนลง และเลือกลบออกจากบัญชี

 • หากคุณยื่นคำร้องกับ AppleCare+ สำหรับ iPhone ที่ครอบคลุมการโจรกรรมและการสูญหาย โปรดอย่าลบ iPhone ออกจาก Apple ID ของคุณ (หรือจากแอปค้นหาของฉัน) จนกว่าการเรียกร้องของคุณจะได้รับการอนุมัติโดยสมบูรณ์

 • หากคุณเปิดการป้องกันอุปกรณ์ที่ถูกขโมยบน iPhone เครื่องที่หายไป คุณอาจไม่สามารถอัปเดตข้อมูลบัญชีบางอย่างบนเว็บได้ (เช่น การเปลี่ยนรหัสผ่าน Apple ID หรือลบอุปกรณ์ของคุณออกจาก Apple ID) หากต้องการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กับบัญชี คุณสามารถทำได้บน iPhone, iPad หรือ Mac ที่เชื่อถือได้เครื่องอื่น

ลบ iPhone หรือ iPad ของคุณจากระยะไกล

 • ก่อนที่คุณจะลบอุปกรณ์ของคุณ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ลองทุกค้นหาทุกวิถึทางแล้ว เนื่องจากจะไม่สามารถกู้คืนได้หลังจากลบข้อมูลไปแล้ว

 • คุณสามารถลบอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกลโดยใช้แอปค้นหาของฉัน หรือที่ iCloud.com/find

 • หากอุปกรณ์ของคุณใช้ iOS 15 หรือใหม่กว่า หรือ iPadOS 15 หรือใหม่กว่า คุณสามารถใช้แอปค้นหาของฉันหรือ iCloud.com/find เพื่อค้นหาอุปกรณ์หลังจากที่คุณลบข้อมูลได้

 • หากคุณมี AppleCare+ ที่ครอบคลุมการโจรกรรมและการสูญหาย อย่าลบอุปกรณ์ออกจากแอปค้นหาของฉันหรือ Apple ID ของคุณ แม้ว่าคุณจะลบจากระยะไกลก็ตาม

ลบข้อมูล iPhone หรือ iPad ของคุณจากระยะไกล

ยื่นคำร้องการโจรกรรมและการสูญหายกับ AppleCare+

หาก iPhone ของคุณได้รับความคุ้มครองด้านการโจรกรรมและการสูญหายจาก AppleCare+ ให้ยื่นคำร้องเพื่อขอเปลี่ยน iPhone

อย่าลบ iPhone ของคุณออกจากค้นหาของฉันหรือ Apple ID ของคุณ จนกว่าการเรียกร้องของคุณจะได้รับการอนุมัติอย่างสมบูรณ์

AppleCare+ ที่ครอบคลุมการโจรกรรมและการสูญหายไม่มีให้บริการในบางประเทศและภูมิภาค

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: