บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

วิธีปรับความเร็วในการพูดของ VoiceOver สำหรับ iPod ของคุณ

หลังจากติดตั้ง VoiceOver Kit เวอร์ชั่น 1.2 ร่วมกับ iTunes 9 ขึ้นไปแล้ว ความเร็วในการพูดของคลิปเสียงใน iPod shuffle ของคุณ (รุ่นที่ 3) หรือ iPod nano (รุ่นที่ 5) อาจฟังดูเร็วเกินไปหรือช้าเกินไป ซึ่งนี่อาจเกิดขึ้นได้หากการตั้งค่าเสียงพูดคอมพิวเตอร์ของคุณได้ดัดแปลงจากค่าเริ่มต้น "การตั้งค่าปกติ" สำหรับความเร็วในการพูด

สำหรับ Mac OS X v10.5 ขึ้นไปที่มี iTunes 9 ขึ้นไป ให้เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ จากนั้นเลือก มุมอง > เสียงพูด แล้วปรับการตั้งค่าความเร็วในการพูด จากนั้นเชื่อมข้อมูล iPod ของคุณกับ iTunes เพื่ออัปเดตการเปลี่ยนแปลงไปยังอุปกรณ์

No alt supplied for Image

สำหรับ Windows XP หรือ Vista ที่มี iTunes 9 ขึ้นไป ไปที่แผงควบคุมและเลือก การตั้งค่า > เสียงพูด แล้วปรับความเร็วเสียง จากนั้นคลิก ปรับใช้ เพื่่อบันทึกการตั้งค่า เชื่อมข้อมูล iPod ของคุณกับ iTunes เพื่ออัปเดตการเปลี่ยนแปลงไปยังความเร็วในการพูด

No alt supplied for Image

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: