OS X Server: การส่งอีเมลคำเชิญ การแจ้งเตือน และการเตือนเมื่อจำเป็นต้องใช้รีเลย์ SMTP

OS X Server สามารถส่งอีเมลคำเชิญ การแจ้งเตือน หรือการเตือนในนามของบริการ OS X Server จำนวนมากได้ ซึ่งยังรวมถึงการแคช ใบรับรอง ดิสก์ ไฟร์วอลล์ เมล การกำหนดค่าเครือข่าย ผู้จัดการโปรไฟล์ การอัปเดตซอฟต์แวร์ และ Time Machine

เมื่อ ISP ต้องการให้ใช้รีเลย์ SMTP สำหรับเมลขาออก OS X Server สามารถกำหนดค่าให้ใช้รีเลย์เซิร์ฟเวอร์ SMTP ที่ได้รับจาก ISP ของคุณได้

OS X Server มาพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์ SMTP ในตัวสองรายการ: บริการ OS X Mail และ Sendmail เมื่อกำหนดค่าและเปิดใช้งานบริการ OS X Mail แล้ว จะถูกใช้ในการส่งอีเมลคำเชิญ การแจ้งเตือนและการเตือน หากไม่ได้เปิดบริการ OS X Server จะใช้ Sendmail แทน

หากคุณใช้รีเลย์ SMTP คุณควรเพิ่มที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ SMTP และการยืนยันความถูกต้องประจำตัวของคุณ (เมื่อจำเป็นต้องเพิ่ม) ไปยังการกำหนดค่า OS X Mail Server ของคุณ ทั้งบริการ OS X Server Mail และ Sendmail ใช้ไฟล์การกำหนดค่าและการตั้งค่าเดียวกัน:

  1. เปิด Server.app

  2. ในบานหน้าต่างเมล เลือก “รีเลย์เมลขาออกผ่าน ISP”

    • หากเลือกตัวเลือกนี้อยู่แล้ว ให้คลิกปุ่ม แก้ไข การแจ้งจะปรากฏให้คุณป้อนรายละเอียดรีเลย์การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์

  3. คลิกกล่องที่ติดกับ “รีเลย์เมลขาออกผ่าน ISP”

  4. คลิกปุ่ม แก้ไข

  5. ป้อนรีเลย์ชื่อเซิร์ฟเวอร์ DNS หรือที่อยู่ IP

    • หากคุณจำเป็นต้องใช้พอร์ตแบบกำหนดเอง คุณสามารถระบุหมายเลขพอร์ตได้ เพิ่มทวิภาค ตามด้วยหมายเลขพอร์ต หลังที่อยู่ IP หรือชื่อโฮสต์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถป้อน 17.172.224.47:587 หรือ example.com:587 คุณสามารถปิดการค้นเมล Exchange (MX) ได้โดยป้อนที่อยู่ IP หรือชื่อโฮสต์ในวงเล็บ ตัวอย่างเช่น [17.172.224.47] หรือ [example.com]

  6. หากรีเลย์ของคุณจำเป็นต้องใช้การรับรองความถูกต้องก่อนการส่งอีเมล เลือก “เปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องรีเลย์ SMTP” จากนั้นป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เกี่ยวข้อง หากคุณเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ การระบุตัวตนจะถูกส่งโดยใช้วิธีการรับรองความถูกต้องที่แข็งแกร่งที่สุด: CRAM-MD5, Digest-MD5, หรือ Kerbero

ไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทบริการ OS X Mail การตั้งค่าที่คุณป้อนจะถูกปรับใช้กับบริการ OS X Server Mail และ Sendmail โดยอัตโนมัติ

วันที่เผยแพร่: