เซิร์ฟเวอร์การอัปเดตซอฟต์แวร์: ไคลเอนต์ในเครือข่ายแบบปิดต้องใช้บรรทัดคำสั่งเพื่อค้นหาและติดตั้งรายการอัปเดตซอฟต์แวร์

ไคลเอนต์ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายแบบปิดอาจไม่สามารถเห็นการอัปเดตซอฟต์แวร์ใน Mac App Store

Mac App Store ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้เพื่อแสดงรายการอัปเดตซอฟต์แวร์ หากไคลเอนต์อยู่ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายแบบปิด คุณอาจเห็นข้อความเตือนเมื่อพยายามตรวจสอบการอัปเดต "App Store ไม่สามารถยืนยันการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยกับ App Store ได้" การคลิกดำเนินการต่อในการแจ้งเตือนนี้จะแสดงบานหน้าต่างการอัปเดตที่ไม่มีการอัปเดตและข้อความ "ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ App Store ได้"

ในการจัดเตรียมการอัปเดตสำหรับ Mac ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบปิด ให้ทำดังนี้

  • กำหนดค่าเซิร์ฟการเวอร์อัปเดตซอฟต์แวร์ในเครื่องโดยใช้ OS X Server

  • ชี้เครื่อง Mac ของคุณไปที่เซิร์ฟเวอร์การอัปเดตซอฟต์แวร์

  • ใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง softwareupdate บนไคลเอนต์ Mac แต่ละเครื่องเพื่อติดตั้งรายการอัปเดตซอฟต์แวร์

วันที่เผยแพร่: