บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

เกี่ยวกับการอัพเดท OS X Server v3.1.2

เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่มีในการอัพเดท OS X Server v3.1.2

ซอฟต์แวร์นี้จะอัพเดท OS X Server v3.0, v3.0.1, v3.0.2, v3.0.3, v3.1 และ v3.1.1 ให้เป็น v3.1.2. ซึ่งจำเป็นต้องใช้ OS X Mavericks v10.9.3 หรือใหม่กว่า

วิธีการติดตั้ง

OS X Server v3.1.2 มีให้จาก Mac App Store ซึ่งจะปรากฏในบานหน้าต่าง การอัพเดท หากคุณติดตั้ง OS X Server (Mavericks) ไว้ คลิกปุ่ม อัพเดท เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ เพื่อเป็นการป้องกันการรบกวนจากบริการต่างๆ การอัพเดทเซิร์ฟเวอร์จะไม่ติดตั้งโดยอัตโนมัติ แม้ว่าคุณจะเลือกติดตั้งการอัพเดทอื่นๆ จาก Mac App Store โดยอัตโนมัติก็ตาม

ในระหว่างการติดตั้งคุณอาจเห็นข้อความว่า "ตรวจพบการแทนที่แอปฯ เซิร์ฟเวอร์" นี่ถือเป็นเรื่องปกติของกระบวนการอัพเดท การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์และข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้ระหว่างการอัพเดท

หลังการติดตั้งสมบูรณ์แล้ว ให้เปิดแอปฯ เซิร์ฟเวอร์ เพื่อตั้งค่าบริการของคุณที่กำหนดค่าไว้ก่อนหน้านี้ให้เสร็จ

การเปลี่ยนแปลงที่มี

Server v3.1.2 จะปรับปรุงความเสถียรโดยทั่วไปของ OS X Server และให้การปรับปรุงเฉพาะดังต่อไปนี้

  • แก้ไขโปรไฟล์การติดตั้ง ผู้จัดการโปรไฟล์ ที่ประกอบด้วยตัวแปรต่างๆ เมื่อเปิดใช้งานการลงนามด้วยรหัส

  • ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของ ผู้จัดการโปรไฟล์ ในการส่งการเชิญของ Volume Purchase Program

  • แก้ปัญหาการเปิดใช้งาน ผู้จัดการโปรไฟล์ ให้จัดการระบบโปรแกรมการลงทะเบียนอุปกรณ์ที่มีชื่อเชิงบรรยายที่ยาว

  • การปรับปรุงความเสถียรของ เซิร์ฟเวอร์ข้อความ เมื่อใช้ห้องสนทนา

  • ปรับปรุงการส่งข้อความไปยังกลุ่ม Mail หมายเหตุ: บริการ Mail ไม่สามารถส่งข้อความที่มีข้อมูลที่ไม่ได้เข้ารหัสแบบ 8 บิต ไปยังกลุ่มได้

การอัพเดท OS X v10.9.3 ซึ่งจำเป็นสำหรับ Server v3.1.2 ยังมีการปรับปรุงต่อไปนี้ให้อีกด้วยเมื่อคุณติดตั้งไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

  • แก้ปัญหาการคัดลอกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ที่แบ่งปันที่ใช้ SMB

  • แก้ปัญหาที่ทำให้ผู้ใช้ที่มีบัญชี Active Directory ไม่สามารถเข้าสู่ระบบบริการข้อความ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของการอัพเดท OS X Server v3.1.2 โปรดดู การอัพเดทความปลอดภัยของ Apple

วันที่เผยแพร่: