บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

Mac OS X v10.7: ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Open Directory ของ Mac OS X v10.6

ไคลเอ็นต์ Mac OS X v10.7 Lion อาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Open Directory ของ Mac OS X v10.6 ได้

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หาก Lion ใช้การเชื่อมโยงที่มีการตรวจสอบสิทธิ์ (Authenticated Binding) กับเซิร์ฟเวอร์ Open Directory ของ Mac OS X v10.6 ที่เชื่อมโยงอยู่กับ Active Directory โดยวิธีการของ Magic Triangle

เพื่อให้ไคลเอ็นต์ Mac OS X v10.7 สามารถเชื่อมต่อได้ อย่าใช้การเชื่อมโยงที่มีการตรวจสอบสิทธิ์ หรือให้ใช้คําสั่ง Terminal ต่อไปนี้

รันคําสั่งเหล่านี้บนเซิร์ฟเวอร์ Master และ Replica ใน Open Directory ของ Mac OS X v10.6

หมายเหตุ: คําสั่งเหล่านี้จะปิดการทำงานของการตรวจสอบสิทธิ์ GSSAPI สําหรับเซิร์ฟเวอร์ LDAP บนเซิร์ฟเวอร์ Master และ Replica ใน Open Directory ของ Mac OS X v10.6 จากนั้นเซิร์ฟเวอร์จะใช้การตรวจสอบสิทธิ์ CRAM-MD5

sudo rm /usr/lib/sasl2/openldap/libgssapiv2.2.so sudo rm /usr/lib/sasl2/openldap/libgssapiv2.la

รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์หลังจากดำเนินการเปลี่ยนแปลงนี้

หากต้องการคืนค่าการตั้งค่าดั้งเดิม ให้รันคําสั่งเหล่านี้:

cd /usr/lib/sasl2/openldap sudo ln -s ../libgssapiv2.2.so sudo ln -s ../libgssapiv2.la

รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์หลังจากดำเนินการเปลี่ยนแปลงนี้

วันที่เผยแพร่: