Brev för utbyte av Apple Watch

Välj land eller region

Bästa Apple-kund!

Allt AppleCare Service-arbete utförs på en Apple-godkänd anläggning för att säkerställa högsta möjliga kvalitet och tillförlitlighet. Efter grundlig diagnostisk testning av din ursprungliga Apple Watch skickar vi dig en utbytesklocka (bifogas).*

Om din ursprungliga Apple Watch omfattas av den ursprungliga garantin får du denna utbytesenhet utan kostnad. Om din ursprungliga Apple Watch inte omfattas av Apples garanti, debiteras ditt kreditkort med det belopp som angavs i offerten som du fick när du valde att gå vidare med denna service/utvärdering.

Serienummer

Observera att den nya Apple Watch-enheten som ersätter den ursprungliga enheten har ett annat serienummer än din ursprungliga Apple Watch. Spara alltid serienummer för framtida behov.

Garanti

Den nya Apple Watch-enheten som ersätter den ursprungliga enheten övertar återstoden av garantitiden för den ursprungliga produkten, eller 90 dagar räknat från utbytesdatumet, beroende på vilket som ger längst skydd.

Tack för att du använder AppleCare Service. Vi önskar dig mycket nytta och nöje av din Apple Watch.

Med vänlig hälsning

AppleCare Service

* Din ursprungliga Apple Watch-enhet har bytts ut av Apple mot en ny eller begagnad Apple Watch. Möjliga tillkommande kostnader anges i en separat faktura.