Informationscenter för service av Apple Watch

Läs mer om servicealternativ, garanti och priser för Apple Watch.

Hur får jag min Apple Watch lagad?

Många problem med Apple Watch går att lösa genom att starta om enheten. Du kan även ta bort parkopplingen mellan din Apple Watch och din iPhone och sedan prova med att parkoppla på nytt.

Om det inte går att lösa problemet med de här anvisningarna kan du skicka din Apple Watch till ett Apple-reparationscenter. Vi ger dig fraktanvisningar. Du kan även be din auktoriserade Apple-servicepartner eller Apple Store-tekniker att skicka in den åt dig.

Det är viktigt att du tar bort parkopplingen mellan din Apple Watch och din iPhone innan du lämnar in klockan för service. När vi har tagit emot din Apple Watch reparerar eller ersätter vi den så snart som möjligt. Om du har en Apple Watch Edition i guld kontaktar du Apple eller bokar en tid i en Apple Store-butik.

Få service
Läs fler Apple-supportartiklar

Hur mycket kostar det?

Du behöver inte betala något om felet täcks av garantin, AppleCare+ eller konsumentköplagen. Om felet inte täcks beror priset på typen av service.

Visa Apples priser för service efter garantitidens utgång
Kontrollera din garantistatus

Hur lång tid tar det?

Reparationer eller byten kan ta upp till 5 arbetsdagar, beroende på typen av reparation.
När vi har tagit emot din Apple Watch kan du se statusen för din servicebegäran.

Rätt till service enligt Apples begränsade garanti

Apples begränsade garanti täcker din produkt mot tillverkningsfel från och med inköpsdatumet. Garantiperioden varierar beroende på modell. I tabellen nedan kan du se garantiperioden för din Apple Watch-modell. Vår garanti gäller utöver dina rättigheter enligt konsumentköplagen.

Modell

Garantiperiod

Apple Watch (aluminium),
Apple Watch (rostfritt stål),
Apple Watch Nike+

Ett år

Apple Watch-tillbehör från Apple
(förutom armband)

Ett år

Apple Watch Hermès Två år

Apple Watch Edition

Två år

Apple Watch Editiontillbehör i förpackningen

Två år

Garantin gäller inte för skador som beror på olyckshändelser eller obehöriga ändringar. Komplett information finns i garantivillkoren. Du kan kontrollera garantistatusen online och uppdatera informationen om ditt inköpsbevis om våra uppgifter är felaktiga.

Läs mer om konsumentköplagen

Kan jag köpa extra rätt till service för min Apple Watch?

Med AppleCare+ för Apple Watch får du utökad teknisk expertsupport och rätt till hårdvaruservice från och med ditt inköpsdatum för AppleCare+. Perioden för rätt till service varierar per modell. I tabellen nedan visas Apple Watch-modellens extra rätt till service med AppleCare+.

Modell

AppleCare+

Apple Watch (aluminium),
Apple Watch (rostfritt stål),
Apple Watch Nike+

Upp till två år

Apple Watch Hermès

Upp till tre år

Apple Watch Edition

Upp till tre år

AppleCare+ täcker upp till två fall av oavsiktlig skada, båda gångerna mot en serviceavgift. Du kan köpa AppleCare+ tillsammans med din Apple Watch eller inom 60 dagar efter att du köpte Apple Watch-enheten. Ring oss för att kontrollera Apple Watch-enhetens skick och bekräfta inköpsdatum.

Du kan också ha rättigheter enligt konsumentköplagen. Apples begränsade garanti och AppleCare+ gäller utöver eventuella rättigheter enligt konsumentköplagen.

Köp AppleCare+ för Apple Watch
Läs villkoren för AppleCare+

Service utanför garantin

Garantin gäller inte för service när:

  • Din Apple Watch är äldre än den berättigade garantiperioden eller den period som omfattas enligt konsumentköplagen
  • Apple Watch-enheten har ett fel som inte omfattas av garantin eller konsumentköplagen, till exempel en oavsiktlig skada eller skador som beror på obehöriga ändringar

Vi kanske kan laga eller ersätta Apple Watch-enheten mot en avgift för service utanför garantin. Den Apple Watch-enhet som ersätter den ursprungliga enheten har fabriksinställningar och är ny eller motsvarar nyskick vad gäller prestanda och pålitlighet. Apples begränsade garanti gäller utöver dina rättigheter enligt konsumentköplagen.

Visa Apples avgifter för service efter garantitidens utgång
Läs Apples begränsade garanti
Läs Apples reparationsvillkor

Batteriservice

Om batteriet har ett tillverkningsfel som omfattas av Apples begränsade garanti, AppleCare+ eller av konsumentköplagen, utför vi service på Apple Watch-enheten utan någon extra kostnad.  

När Apple Watch-enheten inte omfattas av garanti, AppleCare+ eller konsumentköplagen, och vi upptäcker att batteriet endast har 80 % eller mindre av sin ursprungliga kapacitet erbjuder vi batteriservice utanför garantin.

Vi kan behöva testa din produkt för att ta reda på vad problemet med ditt batteri beror på. Vår garanti täcker inte slitage på batterier genom normal användning.

Få hjälp med att ladda batteriet
Läs om hur du förlänger batteritiden
Visa Apples priser för batterier efter garantitidens utgång

Skärmskada

Om skärmen på Apple Watch-enheten blir skadad kan du byta den mot en avgift utanför garantin. Apples garanti omfattar inte skada som orsakats av olycka eller felaktig användning. 

Om skärmen har spruckit på grund av en tillverkningsdefekt gäller Apples garanti och konsumentköplagen.

Den slutliga kostnaden för att utföra service på en skadad skärm beror på vilken Apple Watch-modell du har, eventuella ytterligare skador och om den omfattas av AppleCare+.

Om du har AppleCare+ ingår upp till två fall av oavsiktlig skada. Rätten till service omfattar inte kosmetisk skada, exempelvis repor. För varje incident får du betala en extraavgift. Du kan använda ett fall för en skärmskada. Se våra avgifter för service utanför garantin om du inte har AppleCare+.

Visa Apples priser för service
Beställa service

Apple-tillbehör

Tillbehör från Apple omfattas av vår garanti och konsumentköplagen. Tillbehör som kom i samma förpackning som din produkt omfattas också av AppleCare+. Innan du tar med en magnetisk laddningsstation för Apple Watch Edition tar du ut och behåller alla lösa delar i stationen. Kontakta Apple eller en auktoriserad Apple-servicepartner för mer information om din service.

Vi kan hjälpa till med returer eller byten av tillbehör från tredje part som du har köpt från Apple. Kontakta tillbehörets tillverkare om du behöver service eller support.

Kontakta Apple-supporten
Beställa service för ett Apple Watch Hermès-armband

Apple Watch och utlandsresor

Om din Apple Watch har ett elektroniskt SIM-kort har den inte stöd för roaming i utlandet inom det befintliga abonnemanget. Du kan få bättre prestanda för din Apple Watch under en utlandsresa genom att stänga av LTE-funktionerna på din enhet.

Mer information om hur du ställer in eSIM-kortet finns i vår supportartikel.

Läs mer om de mobila funktionerna på Apple Watch

Förbereda Apple Watch-enheten för service

  • Ladda din Apple Watch.
  • Ta bort parkopplingen mellan din Apple Watch och din iPhone.
  • Ta bort armbandet och förvara det tillsammans med laddningskabeln och andra tillbehör. Du kommer att behöva dessa efter service på Apple Watch-enheten.
  • Se till att du kan ditt Apple-ID och ditt lösenord.

Ta bort parkopplingen mellan Apple Watch och iPhone
Läs Apples integritetspolicy

Efter service

När du tar emot Apple Watch-enheten ställer du in den på samma sätt som en ny Apple Watch-enhet.

Vi garanterar vår service, inklusive ersättningsdelar i 90 dagar, eller den tid du har kvar av Apples garanti eller AppleCare, beroende på vilket som är längst. Detta erbjuder vi när du får service av oss eller en auktoriserad Apple-servicepartner. Detta gäller utöver dina rättigheter enligt konsumentköplagen.

Ställ in din Apple Watch

Expressbytesservice

Expressbytesservice är en förmån som ingår i AppleCare+.

Se sidan Expressbytesservice för iPad