Vad kan jag fråga Siri?

Siri kan hjälpa dig att göra saker du gör varje dag – och på alla dina Apple-enheter. Du behöver bara fråga.

Först fångar du Siris uppmärksamhet

På de flesta Apple-enheter kan du använda Siri med handsfree bara genom att inleda din begäran med ”Hej Siri”. Eller genom att helt enkelt trycka på en knapp.

Be nu Siri att …

Förenkla dina vardagsuppgifter med genvägar

Tillgänglighet, funktioner och kommandon för Siri varierar för olika språk och länder eller regioner. Läs om vilka Siri-funktioner som stöds i ditt land eller i din region.