Informationscenter för service av iPhone

Läs mer om servicealternativ, garanti och priser på iPhone.

Hur får jag min iPhone lagad?

Apple erbjuder många sätt att få support och service för din iPhone.  Välj det som passar bäst för dig. Du kanske kan få svar på din fråga i våra supportartiklar. Vi kan även hjälpa dig att reparera trasiga skärmar, byta batterier och åtgärda andra fel.

Läs Apple-supportartiklar

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill prata med en expert hos Apple-supporten. Vi hjälper dig att åtgärda problemet eller boka en reparation. Ha serienumret för din iPhone, ditt Apple-ID och ditt lösenord i beredskap när du kontaktar oss.

Identifiera din iPhone-modell
Hitta produktens serienummer
Påbörja en supportbegäran

Skicka in den

Kontakta oss så ordnar vi med frakten av din iPhone. Skicka din iPhone till oss så returnerar vi den till dig så fort som möjligt.

Påbörja en servicebegäran
Säkerhetskopiera din iPhone och förbereda den för service

Ta med den till butiken

Om du vill ha personlig hjälp kan du ta med din produkt till en auktoriserad Apple-servicepartner eller boka ett möte i en Apple Store-butik online. Se till att du kan ditt Apple-ID och lösenord inför mötet.

Du kan även begära service direkt från de flesta operatörer.

Hitta en auktoriserad Apple-servicepartner
Kontakta din operatör
Boka ett möte i Apple Store
Säkerhetskopiera din iPhone och förbereda den för service

Hur mycket kostar det?

Du behöver inte betala något om felet omfattas av garantin, AppleCare+ eller konsumentköplagen. Om felet inte täcks beror priset på typen av reparation.

Visa Apples reparationspriser
Kontrollera ditt garantiskydd

Hur lång tid tar det?

Reparationskälla Ungefärlig tid
Skicka till Apple 6–8 dagar
Ta med till en auktoriserad Apple-servicepartner Upp till 7 dagar*
Ta med till din operatör Fråga din representant
Ta med till ett möte ien Apple Store-butik Upp till sex dagar*
*Det kan finnas alternativ för reparation samma dag.

Beroende på var du får service kanske du kan kontrollera reparationens status online.

Kontrollera status på din servicebegäran

Går det att få en iPhone-låneenhet?

Om du tar med dig din iPhone till en Apple Store-butik eller auktoriserad Apple-servicepartner, försöker vi åtgärda den under ditt möte. Vissa iPhone-reparationer kräver noggrann kalibrering med specialiserad utrustning. Om du behöver skicka din iPhone till ett Apple-reparationscenter kontrollerar vi om det är möjligt för dig att använda en låneenhet medan din iPhone repareras. En iPhone-låneenhet är tillgänglig för de flesta reparationer som omfattas av Apples begränsade garanti.

Vårt reparationscenter återlämnar din iPhone till serviceplatsen när den är klar. När du hämtar din iPhone returnerar du låneenheten till oss i samma skick som när du fick låna den.

Rätt till service enligt Apples begränsade garanti

Apples begränsade garanti gäller för din produkt och dina tillbehör från Apple och omfattar tillverkningsdefekter i ett år från deras inköpsdatum. Vår garanti gäller utöver dina rättigheter enligt konsumentköplagen.

Garantin gäller inte för skador som beror på olyckshändelser eller obehöriga ändringar. Komplett information finns i garantivillkoren. Du kan kontrollera din garantistatus online och uppdatera informationen om inköpsbeviset om det är något fel i våra register.

Läs Apples begränsade garanti
Kontrollera din garantistatus
Uppdatera ditt köpebevis
Läs mer om konsumentköplagen

Kan jag köpa ytterligare rätt till service för min iPhone?

AppleCare+ för iPhone ger utökad teknisk support och rätt till hårdvaruservice i upp till två år från inköpsdatumet på AppleCare+. Även Express Replacement Service ingår och rätt till service vid oavsiktlig skada för upp till två incidenter. För varje incident får du betala en extraavgift. Om du inte köpte AppleCare+ till din iPhone kan du köpa till det inom 60 dagar från köpet.

Du kan också ha rättigheter enligt konsumentköplagen. Vår garanti och AppleCare+ gäller utöver eventuella rättigheter enligt konsumentköplagen.

Läs mer om AppleCare+ för iPhone

Service utanför garantin

Garantin gäller inte för reparationer när:

  • Din iPhone är mer än ett år gammal.
  • Din iPhone har ett fel som inte omfattas av garantin eller konsumentköplagen, till exempel en oavsiktlig skada eller skador som beror på obehöriga ändringar.

Vi kanske kan laga eller ersätta din produkt mot en avgift för service utanför garantin. Din ersättningsenhet kommer att vara ny eller motsvara en ny produkt vad gäller prestanda och pålitlighet. Apples begränsade garanti gäller utöver dina rättigheter enligt konsumentköplagen.

Visa Apples avgifter för service efter garantitidens utgång
Läs Apples begränsade garanti
Läs Apples reparationsvillkor

Batteriservice

Apples begränsade garanti täcker ett defekt batteri men inte slitage från normal användning. Vi kan behöva testa din produkt för att ta reda på vad problemet med ditt batteri beror på.

Om batteriet har ett tillverkningsfel som omfattas av vår garanti, AppleCare+ eller av konsumentköplagen, utför vi service utan någon extra kostnad. Om batteriservice av iPhone inte ingår kan vi byta ut batteriet mot en avgift.

AppleCare+ ger ytterligare en förmån. Om din iPhone täcks av en AppleCare-plan och batteriet bara har kvar 80 procent eller mindre av sin ursprungliga kapacitet, utför vi service på produkten utan kostnad.

Läs om hur du förlänger batteritiden
Se priser på Apples batteriservice utan garanti
Läs mer om AppleCare+ för iPhone

Skärmreparation

Om din iPhone-skärm är trasig kan vi kanske åtgärda den åt dig. Kostnaden för att reparera den beror på vilken iPhone-modell du har, eventuella ytterligare skador och om den omfattas av AppleCare+. Skada som orsakas av en olycka eller missbruk omfattas inte av Apples garanti. Om skärmen har spruckit på grund av en tillverkningsdefekt gäller Apples garanti och konsumentköplagen.

AppleCare+ för iPhone omfattar upp till två incidenter av oavsiktliga skador, var och en mot en extraavgift. Du kan använda en av dem för en skärmreparation. Om du inte har AppleCare+ kan du få skärmen reparerad mot en avgift utanför garantin.

Vi utför ett diagnostiktest för att se om din iPhone behöver några andra reparationer. Om den behöver det informerar vi dig.

Visa Apples reparationspriser
Boka en reparation

Apple-tillbehör

Tillbehör från Apple, som strömadaptern, omfattas av vår garanti och konsumentköplagen. Apple-märkta tillbehör som kom i samma förpackning som din produkt omfattas också av AppleCare. Kontakta operatören, Apple eller en auktoriserad Apple-servicepartner om du vill ha mer information om service.

Läs Apples begränsade garanti för tillbehör
Kontakta Apple-supporten

Förbereda en iPhone för service

  • Säkerhetskopiera din iPhone med iCloud eller iTunes. Du måste ha säkerhetskopian för att kunna återskapa innehållet om vi behöver nollställa eller byta ut din iPhone.
  • Se till att du kan ditt Apple-ID och ditt lösenord.

Om du ska lämna in din iPhone vidtar du dessa ytterligare steg:

  • Om din iPhone har ett SIM-kort tar du ut det och behåller det.
  • Behåll dina kablar och andra tillbehör när du får service.
  • Läs våra fullständiga instruktioner om hur du förbereder din iPhone för service.

Säkerhetskopiera din iPhone
Förbereda din iPhone för service
Läs Apples integritetspolicy

Efter service

När du får tillbaka din iPhone från service kan den ha ett nytt operativsystem. Om du använder ett SIM-kort till din iPhone sätter du i det. Slå på din iPhone och följ stegen som visas på skärmen. När du är klar med inställningen återskapar du data från säkerhetskopian.

Vi garanterar vår service och våra reservdelar i 90 dagar, eller den tid du har kvar av Apples garanti eller din AppleCare-plan, beroende på vilket som är längst. Detta gäller utöver dina rättigheter enligt konsumentköplagen.  Detta erbjuder vi varje gång du får service av oss eller en auktoriserad Apple-servicepartner.

Återskapa från en säkerhetskopia

Express Replacement Service

Vi vet hur mycket din iPhone betyder för dig. Om du behöver ersätta den direkt har vår Express Replacement Service snabb leveranstid. Vi skickar dig omedelbart en iPhone som ersättning och lägger med en returförpackning till din ursprungliga produkt.

Express Replacement Service är en förmån som ingår i AppleCare+. Den här tjänsten innebär att din ersättningsenhet levereras snabbare men den täcker inte kostnader för din produkt, som avgifter för byten och förseningar. Vi fastställer dessa avgifter när vi har fått in den ursprungliga enheten. Under tiden kan du börja använda din ersättningsenhet.

Läs mer om Express Replacement Service
Visa Apples reparationsavgifter