Kredit för utbyte av iPhone-batteri efter garantitiden

Apple erbjuder en kredit på 510 kr till kunder som betalat för ett utbyte av batteri efter garantitiden i en iPhone 6 eller senare enhet mellan den 1 januari 2017 och 28 december 2017. Batteribytet måste ha genomförts på en auktoriserad Apple-serviceplats, det vill säga en Apple Store-butik, ett Apple-reparationscenter eller en auktoriserad Apple-servicepartner, för att berättiga till krediten.

Krediten på 510 kr erhålls som en elektronisk banköverföring eller som en kredit på det kreditkort som användes för att betala för batteribytet.

Berättigade kunder kommer att kontaktas av Apple via e-post mellan den 23 maj 2018 och 27 juli 2018 med instruktioner om hur man skaffar krediten.

Om du inte har fått ett e-postmeddelande från Apple den 1 augusti 2018, men tror att du är berättigad till denna kredit enligt villkoren ovan, ber vi dig kontakta Apple senast 31 december 2018. Observera att du kan behöva visa upp ett bevis på att servicen utförts på ett auktoriserat Apple-serviceställe.

Ytterligare information

Utbyten av iPhone-batterier inom garantin berättigar inte till denna kredit.

Den 28 december 2017 meddelade Apple en prisreduktion för batteribyten efter garantitiden för iPhone 6 eller senare enheter. Prisreduktionen gäller till slutet av 2018.