Expressbytesservice för iPad

Expressbytesservice för iPad

Expressbytesservice

Vad är expressbytesservice?

Expressbytesservice är en förmån som ingår i AppleCare+ för iPad. När du använder Expressbytesservice skickar vi din bytesenhet direkt så att du inte behöver vänta på en reparation.

Kontrollera din rätt till service

Hur kan jag får expressbytesservice för min produkt?

  1. När du begär Expressbytesservice skickar vi dig en bytesenhet.

  2. Returnera originalenheten inom 10 arbetsdagar från det att Apple har skickat bytesprodukten. Förpackning är inkluderad.

  3. Vi placerar en tillfällig betalkortsreservation på ditt kreditkort för att täcka hela försäljningspriset för din bytesprodukt tills dess att vi tagit emot och utvärderat den ursprungliga produkten.

  4. Apple tar bort den tillfälliga auktorisationen efter att ha mottagit och inspekterat originalprodukten och bekräftat att reparationen täcks av Apples begränsade garanti, AppleCare+ eller konsumentköplagen.

Hur mycket kostar det?

AppleCare+ ger obegränsat skydd mot oavsiktlig skada till följd av olycksfall. Om din enhet råkar ut för oavsiktlig skada, betalar du tilläggsavgiften för AppleCare+ som specificeras i villkoren för AppleCare+.

Läs villkoren för AppleCare+

Om vi upptäcker ytterligare skador som inte täcks av Apples begränsade garanti, AppleCare+, eller konsumentköplagen, kommer du att debiteras antingen försäljningspriset eller en avgift utanför garantin, beroende på skadans omfattning.

Se din uppskattade avgift med prissättningsverktyget Få ett kostnadsförslag

Alla kostnader anges i svenska kronor och inkluderar moms.

Vilka är avgifterna på mitt kreditkort?

Vi placerar en tillfällig betalkortsreservationen på ditt kreditkort för att täcka försäljningspriset för bytesenheten och skickar en bekräftelse på beloppet för den auktorisationen. Vi tar bort den tillfälliga betalkortsreservationen om båda dessa villkor är uppfyllda:

  • Din reparation täcks av Apples begränsade garanti, AppleCare+ eller konsumentköplagen och

  • Vi får in din ursprungliga produkt inom 10 arbetsdagar

Om vi behöver debitera hela försäljningspriset för din produkt, skickar vi ett e-postmeddelande till dig. Om din enhet inte är berättigad till service utanför garantin placeras en tillfällig betalkortsreservation på ditt kort.

Garanti

Apples begränsade garanti täcker din iPad och tillbehör från Apple som följer med i lådan med din produkt mot tillverkningsproblem under ett år från det datum du köpte dem. Apple-tillbehör som köps separat omfattas av Apples begränsade garanti för tillbehör. Detta inkluderar adaptrar, extra kablar, trådlösa laddare och etuin.

Vår garanti gäller utöver dina rättigheter enligt konsumentköplagen.

Beroende på problemet kan du även täckas av AppleCare+. Villkor gäller, inklusive avgifter. Tillgängliga funktioner och alternativ kan variera beroende på landet eller regionen.

Om din situation inte omfattas betalar du en avgift. Om problemet med din iPad inte berättigar till service kan du behöva betala hela byteskostnaden.

Garanti

Vi garanterar vår service, inklusive ersättningsdelar i 90 dagar, eller den tid du har kvar av Apples garanti eller AppleCare, beroende på vilket som är längst. Detta gäller utöver dina rättigheter enligt konsumentköplagen.

Bytesutrustning som Apple tillhandahåller som en del av reparations- eller bytestjänsten kan innehålla nya eller tidigare använda äkta Apple-delar som har testats och som uppfyller Apples funktionskrav.