Om samarbete för Pages, Numbers och Keynote

Bjud in andra till dina dokument och arbeta tillsammans med dem i realtid. Samarbete är inbyggt i iWork-programmen på iPhone, iPad, iPod touch, Mac och iCloud.com.

Komma igång med samarbete

Du kan använda iWork-samarbete på dessa enheter: 

 • En Mac med macOS Sierra och Pages 6.3, Numbers 4.3 eller Keynote 7.3 eller senare
 • En iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 11 och Pages 3.3, Numbers 3.3 eller Keynote 3.3 eller senare
 • En Mac med Safari 9 eller senare, eller Google Chrome 50 eller senare
 • En Windows-dator med Internet Explorer 11 eller senare, eller Google Chrome 50 eller senare

Om du vill bjuda in andra till samarbete måste du vara inloggad på iCloud på din enhet och ha iCloud Drive påslaget. Om du använder en webbläsare loggar du in på iCloud.com och öppnar det iWork-program som du vill använda. 

Om du har en iPhone, iPad eller iPod touch med en tidigare version av iOS eller iWork-appar, eller om du har en Android-enhet, kan du visa dokument, men inte redigera dem. 

Om du använder Pages, Numbers eller Keynote och samarbete inte är tillgängligt kan du behöva uppdatera dina program på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac. Slå på automatiska uppdateringar så att dina appar alltid är uppdaterade. Om du använder Hanterade Apple-ID:n kan lärare och studenter från din utbildningsinstitution sammarbeta med iWork.

Om du vill skicka en kopia av dokumentet kan du skicka det utan att samarbeta. På din Mac går du till Dela > Skicka en kopia. Om du vill lägga till en genväg i verktygsfältet kontrollklickar du på verktygsfältet och väljer Anpassa verktygsfält. Dra objektet ”Skicka en kopia” till verktygsfältet.  På iPhone, iPad eller iPod touch trycker du på  >Dela. På iCloud.com klickar du på symbolen Skiftnyckel > Skicka en kopia.

Bjuda in andra till samarbete

När du bjuder in personer till samarbete i ett dokument, kalkylblad eller en presentation skapar programmet en iCloud.com-länk som du kan skicka till dem. Om du begränsar åtkomst så att endast personer du bjuder in kan samarbeta på ditt dokument måste de logga in på iCloud eller iCloud.com med sina Apple-ID:n.    

Namnet på dokumentet tas med i URL-adressen. Om dokumentets titel eller innehåll är konfidentiellt säger du åt deltagarna att inte vidarebefordra länken till någon annan. 

Bjuda in andra från din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Om ditt dokument redan är öppet i Pages, Numbers eller Keynote trycker du på symbolen Mer och sedan på Samarbeta med andra. Om du använder Dokumenthanteraren trycker du på Bläddra och sedan på Välj. Tryck på det dokument som du vill dela. Tryck på Dela eller symbolen Dela och tryck sedan på Lägg till personer. Om dokumentet du valde inte har hämtats till din enhet än hämtas det nu.
  Skärmen Lägg till personer
 2. Tryck på Delningsalternativ om du vill ändra delningsalternativ och begränsa vem som har åtkomst till dokumentet. Som standard kan personer som du bjuder in redigera ditt dokument.
  Skärmen Delningsalternativ
 3. Tryck på din önskade metod för att skicka länken. 
 4. Lägg till annan information och skicka sedan meddelandet.

Den här symbolen symbolen Samarbeta anger att ett dokument delas. Bockmarkeringen ändras till att visa hur många personer som har dokumentet öppet (ej inräknat dig).

Bjuda in andra personer från din Mac

 1. Från Pages, Numbers eller Keynote öppnar du det dokument som du vill dela.
 2. Klicka på symbolen Samarbeta med en bockmarkering i verktygsfältet.
 3. Klicka på Delningsalternativ om du vill ändra delningsalternativ och begränsa vem som har åtkomst till dokumentet. Som standard kan personer som du bjuder in redigera ditt dokument.
 4. Välj hur du vill bjuda in andra till att arbeta på ditt dokument.
 5. Lägg till annan information och skicka sedan meddelandet.

Den här symbolen symbolen Samarbeta med en bockmarkering anger att ett dokument delas. Bockmarkeringen ändras till att visa hur många personer som har dokumentet öppet (ej inräknat dig).

Bjuda in andra personer från iCloud.com

 1. Om ditt dokument redan är öppet i Pages, Numbers eller Keynote för iCloud trycker du på symbolen Samarbeta med en bockmarkering i verktygsfältet. Om du är i Dokumenthanteraren väljer du ett dokument och klicka sedan på . Välj Samarbeta med andra.
 2. Klicka på Delningsalternativ om du vill ändra delningsalternativ och begränsa vem som har åtkomst till dokumentet. Som standard kan personer som du bjuder in redigera ditt dokument.
 3. Välj hur du vill bjuda in andra till att arbeta på dina dokument. Om du har endast webbaserad iCloud-åtkomst, måste du kopiera länken. 
 4. Klicka på Dela.

Den här symbolen symbolen Samarbeta med en bockmarkering anger att ett dokument delas. Bockmarkeringen ändras till att visa hur många personer som har dokumentet öppet (ej inräknat dig).

Vem kan visa och redigera ditt dokument

När du bjuder in andra till att samarbeta på ditt dokument kan du ange begränsningar för vilka som kan visa och ändra ditt dokument med Delningsalternativ.

I menyn Dessa kan ansluta:

 • Välj ”Endast personer du bjuder in” om du bara vill att vissa deltagare ska få åtkomst till dokumentet. Deltagarna måste logga in på iCloud eller iCloud.com med ett Apple-ID för att öppna det. Om de inte har ett Apple-ID kan de skapa ett Apple-ID efter att du delat dokumentet med dem.
 • Välj "Alla som har länken” om du vill att alla som har länken till det delade dokumentet ska kunna öppna det.

I menyn Behörigheter: 

 • Välj ”Kan göra ändringar” om du vill att alla som har åtkomst till dokumentet ska kunna redigera och skriva ut det.
 • Välj ”Endast visning” om du vill att alla som kan komma åt dokument ska kunna visa och skriva ut det, men inte redigera det."

Om du vill ändra delningsalternativ klickar eller trycker du på knappen Samarbete och väljer sedan Delningsalternativ.

Du kan tilldela ett lösenord till ett dokument så att bara de som känner till lösenordet kan öppna dokumentet. Med dokumentet öppet, tryck på . Tryck på Ange lösenord, ange den begärda informationen och tryck sedan på Klar.

Samarbeta på ett delat dokument

Du kan visa de redigeringar som gjorts av andra i realtid, dölja eller visa redigeringsaktivitet med mera. 

Om du vill se dokumenten som delas:

 • På iPhone, iPad eller iPod touch trycker du på symbolen Nyligen öppnade i Dokumenthanteraren. Dina delade dokument visas längst ner på skärmen.
 • På iCloud.com klickar du på Delade i dokumenthanterarens sidopanel.

Se vem som arbetar på dokumentet

Tryck eller klicka på symbolen Samarbeta med en bockmarkering för att öppna deltagarlistan. Du kan se vem som deltar och vem som för närvarande redigerar eller visar dokumentet. Om du vill kommunicera med andra deltagare kan du lägga till och svara på kommentarer utan att lämna Pages, Numbers eller Keynote. Läs mer om kommentarstrådar.

Följa någons ändringar

Ändringar som du och andra gör i dokumentet visas i realtid. Leta efter färgade markörer och färgade markeringar av text och objekt för att se vad andra redigerar för tillfället. Tryck på eller klicka på den färgade punkten bredvid personens namn i deltagarlistan för att hoppa till dennes markör. Om du inte ser någon färgad punkt har den personen dokumentet öppnat, men redigerar det inte.

Dölja eller visa samarbetsaktivitet

Du kan dölja eller visa samarbetsaktivitet när som helst.

 • På Mac väljer du Visa > Dölj samarbetsaktivitet. Eller välj Visa > Visa samarbetsaktivitet.
 • På iPhone, iPad eller iPod touch trycker du på och slå sedan på eller stäng av Samarbetsaktivitet.
 • På iCloud.com på en Mac eller PC, klicka på symbolen Sidopanel i verktygsfältet och välj sedan Dölj samarbetsaktivitet eller Visa samarbetsaktivitet.

Redigera när du är offline

På Mac och iOS kan du endast redigera ett delat dokument när din enhet är ansluten till internet. Om du inte är ansluten eller om du är offline under ett samarbete visar appen ett meddelande med en fråga om du vill arbeta på en offlinekopia av dokumentet. 

Om du kopplar ned medan du samarbetar från iCloud.com kommer dina ändringar inte att visas för andra förrän du ansluter till internet igen.

Språk- och regionsinställningar

Dokumentets språk- och regionsinställningar matchar systemspråket och regionsinställningen för din enhet vid den tidpunkt du bjöd in andra att samarbeta. Du kan inte använda anpassad regionsformatering när du bjuder in andra att arbeta på ditt dokument.

Om du vill uppdatera dessa inställningar stänger du av samarbeta, gör dina ändringar, och delar sedan dokumentet igen. Läs mer om funktioner som stöds när du samarbetar.

Funktioner som stöds när du samarbetar

När du samarbetar med andra har du åtkomst till alla funktioner i Pages, Numbers och Keynote med några undantag. 

Om du behöver använda någon av dessa funktioner på Mac eller iOS slutar du dela dokumentet, gör dina ändringar, och delar sedan dokumentet igen. När du slutar dela dokumentet tas det bort från iCloud Drive för alla deltagare. Om du ställer in Dessa kan ansluta till ”Endast personer du bjuder in” kommer du att behöva bjuda in alla igen efteråt.

De här funktionerna är för tillfället inte tillgängliga när du samarbetar med andra deltagare:

Pages, Numbers och Keynote

 • Redigera objekt i grupper
 • Lägga till eller redigera mediefiler större än 50 MB1
 • Ersätt alla (i Sök och ersätt)
 • Minska filstorlek (Arkiv > Avancerat > Minska filstorlek)
 • Dra rader och kolumner mellan huvudtexten och rubrikområden i tabeller
 • Skapa, ta bort eller ändra ordning på stilar
 • Redigera med Ruby på asiatiska språk
 • Ändra dokumentets språkversion eller använd anpassade regionsformat
 • Vissa flyktiga funktioner, t.ex. IDAG() och NU() uppdateras inte automatiskt när ett delat dokument öppnas. Detta kan förhindra att villkorlig markering på tabellceller uppdateras innan dokumentet har redigerats.
 • Skapa eller redigera anpassade cellformat

1På iCloud.com kan du endast lägga till bilder upp till 10 MB.

Pages

 • Infoga och redigera innehållsförteckningar
 • Justera fotnotsinställningar
 • Infoga, klipp ut, kopiera, klistra in, ta bort, duplicera, ändra ordning på eller redigera avsnitt
 • Justera inställningar för avsnittet
 • Justera EndNote-inställningar
 • Lägga till och redigera mallobjekt 
 • Infoga smarta datum- och tidsfält
 • Konvertera ordbehandlingsdokument till sidlayoutdokument och tvärtom  
 • Redigera sidnummerinställningar 
 • Använda ändringsspårning 2

2 Ändringsspårning stöds endast på Mac och iOS. Om du använder iCloud.com och ändringsspårning är på, kan du visa dokumentet, men inte redigera det.

Numbers

 • Skapa eller redigera formulär i iOS
 • Infoga smarta fält
 • Kopiera eller klistra in tabellstilar
 • Transponera tabeller
 • Duplicera ark
 • Klipp ut, kopiera eller klistra in ark

Keynote

 • Ändra bildstorlek 
 • Lägga till, visa eller redigera mallsidor 
 • Återanvända mallar på bilder eller objekt 
 • Ändra tema 
 • Spela in ett bildspel eller spela upp ett tidigare inspelat bildspel 
 • Lägga till eller redigera ett ljudspår 
 • Redigera presentatörskommentarer medan du spelar upp ett bildspel
 • Rensa ett ljudspår eller ta bort spår
 • Rensa en befintlig inspelning av ett bildspel
   

        iPhone-skärm som visar den delade statusen för en Keynote-presentation

Sluta dela ett dokument

Öppna dokumentet och tryck eller klicka sedan på symbolen Samarbeta med en bockmarkering > Sluta dela och tryck eller klicka sedan på OK.3

När du slutar dela dokumentet tas det bort från iCloud Drive för alla deltagare. Om du delar dokumentet igen senare behålls samma länk. Om du ställer in Dessa kan ansluta ”Dessa kan ansluta” kommer du att behöva bjuda in deltagare på nytt.

3 Om andra redigerar dokumentet kan samarbetssymbolen ha en siffra sig istället för en bockmarkering.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: